نسخه چاپی
کد 41
نام واحد آذرشهر
نشانی آذرشهر، انتهای شهرک دانش
تلفن 04134237370-3
درجه مرکز
تاریخ تأسیس 1364
استان 2
شهر آذرشهر
نشانی وب www.iauazar.ac.ir
رایانامه ah.mostafazadeh@yahoo.com
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 1 از 1
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
26 آذرشهر جعفر کمانی         19