نسخه چاپی
کد 42
نام واحد اسکو
نشانی اسکو، میدان شهید فهمیده، صندوق پستی:1161-53518
تلفن 04133227461-5
درجه کوچک
تاریخ تأسیس 1383
استان 2
شهر اسکو
نشانی وب www.iauosku.ac.ir
رایانامه omidi.oskoui@gmail.com
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 2 از 2
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
520 اسکو صدیقه امیدی اسکویی   04133227461-5 1393/4/15      
بیشتر
527 اسکو ناصر مسعودی استادیار 04133227461-5 1392/2/4