نسخه چاپی
کد 43
نام واحد ایلخچی
نشانی خیابان امام خمینی(ره)
تلفن 04133416064-7
درجه کوچک
تاریخ تأسیس 1382
استان 2
شهر ایلخچی
نشانی وب www.iauil.ac.ir
رایانامه info@iauil.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 3 از 3
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
618 ایلخچی اصغر رضایی   04133419545 1391/1/14   مسئول دفتر ارتباط با صنعت و جامعه,
بیشتر
977 ایلخچی حامد تقی پور فرشی استادیار 04133419538     رئیس اداره پژوهش و فناوری,
بیشتر
979 ایلخچی آرش رنجبران استادیار 04133417192     رئیس واحد,