نسخه چاپی
کد 48
نام واحد جلفا
نشانی جلفا، منطقه آزاد ارس، بلوار رسالت، خیابان تیمسار فلاحی، روبروی پادگان ارتش جلفا، کد پستی: 33574-54417
تلفن 04142025588 - 04142026135
درجه  
تاریخ تأسیس 1385
استان 2
شهر جلفا
نشانی وب www.iauj.ac.ir
رایانامه pazad@iauj.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 1 از 1
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
1074 جلفا سید حمید حجازی مربی 04142025458