نسخه چاپی
کد 49
نام واحد خامنه
نشانی خامنه، خیابان شيخ محمد خیابانی، کدپستی: 45795-53841
تلفن 04142464150-1
درجه کوچک
تاریخ تأسیس 1383
استان 2
شهر خامنه
نشانی وب www.khamenehiau.ac.ir
رایانامه iaukhameneh.83@gmail.com
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 1 از 1
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
76 خامنه حسين جديري استادیار 041-42464141 1394/6/25