نسخه چاپی
کد 50
نام واحد سراب
نشانی سراب، کوی فرهنگیان، صندوق پستی 376-54716
تلفن 04143223232 , 04143228222
درجه  
تاریخ تأسیس 1385
استان 2
شهر سراب
نشانی وب www.iausa.ac.ir
رایانامه info@iausa.ac.ir

رکوردی یافت نشد