نسخه چاپی
کد 51
نام واحد شبستر
نشانی شبستر، بلوار شهرداری،جنب پارک آزادگان،کدپستی 5381637181
تلفن 04142425311-4
درجه  
تاریخ تأسیس 1385
استان 2
شهر شبستر
نشانی وب www.iaushab.ac.ir
رایانامه info@iaushab.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 3 از 3
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
287 شبستر حبیب اقدم شهریار دانشیار 04142423046 1397/4/7   ریاست دانشگاه, آقای دکتر حبیب اقدم شهریار
بیشتر
288 شبستر رضا حسینقلی زاده استادیار 04142423016 1395/4/1   معاون پژوهش و فناوری واحد, دکتر رضا حسینقلی زاده
بیشتر
1045 شبستر طرلان فرهوش استادیار       مدیر پژوهش, دکتر طرلان فرهوش