نسخه چاپی
کد 55
نام واحد مراغه
نشانی مراغه، اتوبان شهید درخشی، صندوق پستی 345
تلفن 04137454510 , 04137454506-9
درجه بسیار بزرگ
تاریخ تأسیس 1364
استان 2
شهر مراغه
نشانی وب www.iau-maragheh.ac.ir
رایانامه dabir.maragheh@yahoo.com
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 4 از 4
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
263 مراغه محمد رضا وليلو استادیار 04137454501 1393/9/9   رئيس واحد,
بیشتر
264 مراغه بابک پورقهرمانی استادیار 04137456191     معاون پژوهش و فنآوري,
بیشتر
265 مراغه رحيم ملاجاني مربی 04137454550 1372/2/8   مدير پژوهش,  
بیشتر
266 مراغه سيد جواد نصيري   04137454519 1370/3/28