نسخه چاپی
کد 57
نام واحد ملکان
نشانی ملکان، کیلومتر 2 کمربندی ملکان - تبریز. مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی صندوق پستی 661
تلفن 6-04137842790
درجه متوسط
تاریخ تأسیس 1380
استان 2
شهر ملکان
نشانی وب www.malekaniau.ac.ir
رایانامه info@malekaniau.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 10 از 10
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
69 ملکان موسی ارشد استادیار 04137872680 1391/6/28 774/3/10 رییس واحد,
بیشتر
428 ملکان بابك آقایی مربی 04137842686 1389/4/1 774/4/8 معاونت آموزشی و دانشجویی,
بیشتر
439 ملکان فیروز احدی لیلان مربی 04137842681     معاون پژوهش و فناوری واحد,
بیشتر
441 ملکان سیف الدین غلامی مربی 04137842682     معاونت اداری مالی واحد,
بیشتر
1043 ملکان بهنام خسروزاده استادیار       رییس واحد,  
بیشتر
1084 ملکان اختیار خدادادی استادیار 04137878353 1395/7/7 776/2/6 معاون دانشجویی و فرهنگی,
بیشتر
1085 ملکان مهدی رشدی ملکی استادیار 04137820584 1395/5/7 1397/5/25 معاون پژوهش و فناوری واحد,
بیشتر
1086 ملکان هدایت اسلامی استادیار 04137842680 1385/1/1 1387/10/4 معاونت آموزشی و دانشجویی,
بیشتر
1087 ملکان صفر حیاتی استادیار 04137842689 1385/9/15 1388/3/18 رییس واحد,
بیشتر
1088 ملکان مهدی اقابیگی استادیار 04137842790 1395/12/10 1397/4/25 معاونت اداری مالی واحد,