نسخه چاپی
کد 2
نام واحد سازمان‌مرکزی
نشانی تهران، بزرگ‌راه شهید ستاری
تلفن 47353508
درجه  
تاریخ تأسیس 1361
استان 34
شهر تهران
نشانی وب www.iau.ir
رایانامه ES.sanat@iui.iau.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 5 از 5
 
کد
عنوان
سازمان طرف قرارداد
تاریخ شروع در قرارداد
تاریخ خاتمه در قرارداد
واحد
گروه
بیشتر
2227 انجام مطالعات پژوهشی و مشاوره ای به منظور توسعۀ فناوری ها در جهت بهینه سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در مخازن آسماری و پابده مید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 1394/1/1 1394/12/29 سازمان‌مرکزی, 34 فنی و مهندسی
بیشتر
2226 تنقیح قوانین در خصوص کد آمار و سرشماری با سرفصل های ساختار و تشکیلات(مرکز آمار ایران...) آمار و شاخص ها، سرشماری( نفوس، مسکن و ...) اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی 1394/9/3 1395/8/17 سازمان‌مرکزی, 34 علوم انسانی
بیشتر
2225 تنقیح قوانین در خصوص کد پژوهش و فناوری با سرفصل های ساختار و تشکیلات، پژوهش، حمایت از پژوهشگران(اشخاص حقیقی و حقوقی)، فناوری اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی 1394/9/3 1395/8/17 سازمان‌مرکزی, 34 علوم انسانی
بیشتر
2224 تنقیح قوانین در خصوص کد عمران با سرفصل های: ساختار و تشکیلات، معماری و شهرسازی، پروژه های عمرانی، خانه های سازمانی اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی 1394/9/3 1395/8/17 سازمان‌مرکزی, 34 علوم انسانی
بیشتر
2223 تنقیح قوانین در خصوص کد برنامه با سرفصل های: برنامه های پنج ساله توسعه، سیاست های کلی، سندهای چشم انداز بیست ساله اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی 1394/9/3 1395/8/17 سازمان‌مرکزی, 34 علوم انسانی