نسخه چاپی
کد 25
نام واحد رشت
نشانی رشت، میدان گاز، پل تالشان، مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) کدپستی 54919-41476، صندوق پستی 3516-41335
تلفن 01333423308 - 01333422152-3
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1361
استان 26
شهر رشت
نشانی وب www.iaurasht.ac.ir
رایانامه info@iaurasht.ac.ir
صفحه 
 از 2
     ردیف‌ها 1 تا 50 از 77
 
کد
عنوان
سازمان طرف قرارداد
تاریخ شروع در قرارداد
تاریخ خاتمه در قرارداد
واحد
گروه
بیشتر
5560 مطالعات و تهیه طرح محله بندی شهر خمام شهرداری خمام 1400/1/22 1400/7/21 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
5558 مطالعات و تهیه طرح محله بندی شهر خشکبیجار شهرداری خشکبیجار 1400/1/22 1400/7/21 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
5557 شناسایی و اعتبارسنجی شاخص های ارزیابی سیستم های تبدیلی در کارخانه های مدرن شالی کوبی استان گیلان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان 1400/1/28 1401/1/28 رشت, 26 کشاورزی
بیشتر
5556 توانمندسازی فرهنگیان استان گیلان در ارتقای تعهد سازمانی و اخلاق حرفه ای اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان 1399/12/6 1400/12/6 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
5555 اثربخشی توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه فعال بر عملکرد دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه با آسیب ریاضی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان 1399/12/20 1400/12/20 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
5512 رابطه همبستگی و مشارکت اجتماعی با نگرانی سلامتی و اضطراب بیماری کرونا در کارکنان ادارات دولتی مصوب کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری اس استانداری گیلان 1399/12/20 1400/6/20 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
5511 تدوین برنامه اطلاع رسانی، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی" سیپا" تالاب انزلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان 1399/12/25 1400/3/25 رشت, 26 کشاورزی
بیشتر
5494 مطالعات و تهیه برنامه راهبردی - عملیاتی شهر و شهردار پره سر شهردار پره سر 1399/11/1 1400/4/31 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
5239 بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار با میزان سازگاری فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان مقیم خانه های شبانه روزی استان گیلان اداره کل بهزیستی استان گیلان 1396/12/28 1397/1/28 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
5238 بررسی انواع خشونت، نیمرخ آسیب شناسی و وضعیت روانشناختی در زنان قربانی خشونت های خانوادگی گیلان اداره کل بهزیستی استان گیلان 1396/12/28 1397/1/28 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
5087 ارزیابی انرژی - اقتصادی نظام های دو کشتی در منطقه رودبار گیلان استانداری گیلان 1399/2/10 1399/6/6 رشت, 26 کشاورزی
بیشتر
5086 مقایسه سلامت روانی و کیفیت زندگی جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار استان گیلان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان 1399/1/23 1399/4/23 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
5085 مطالعه تاثیر تمرینات ورزش شامگاهی بر برخی از شاخص های خونی مرتبط با سلامت و سیستم دفاعی افراد میانسال اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان 1399/4/31 1399/9/30 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
5083 نقش شبکه های اجتماعی در شکل گیری هویت جوانان استان گیلان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان 1399/1/23 1399/4/23 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
5082 برنامه راهبردی - عملیاتی شهر و شهرداری املش شهرداری املش 1398/10/7 1399/8/15 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
5081 تحلیل الگوهای مهاجرت به نواحی روستایی استان گیلان و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی آن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان 1399/2/14 1399/12/27 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
5080 ریز ستخراج فاز مایع با فیبر توخالی در ترکیب با روش سطح پاسخ جهت پیش تغلیظ و اندازهگیری داروها در نمونه های بیولوژیکی اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان 1399/2/14 1399/12/1 رشت, 26 علوم پایه
بیشتر
4923 بررسی و تحلیل پرش در گاوهای پواری، تبیین علل و ارائه راهکارهای اصلاح مشکل شرکت کشت و صنعت دامپروری صنایع شیر ایران 1398/4/22   رشت, 26 کشاورزی
بیشتر
4921 شناسایی و معرفی یک هزار فرصت شغلی جدید و پایدار در بخش دامپروری استان گیلان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گیلان 1397/6/30   رشت, 26 کشاورزی
بیشتر
4920 مطالع دسترسی برابر برای دانش آموزان اتباع مجاز و غیرمجاز به آموزش در کشور با رویکرد چالشهای داخلی و تاثیرات بین اللملی وزارت کشور 1398/3/1 1398/12/28 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
4919 ارائه الگوی راهبری عملیاتی مدیریت عرضه تولیدات روستایی با تاکید بر ضرورت حذف واسطه گری و دلالی وزارت کشور 1398/3/1   رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
4918 بررسی میزان سلامت اجتماعی معلولین جسمی - حرکتی بالای 18 سال تحت پوشش برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه استان گیلان اداره کل بهزیستی استان گیلان 1396/12/10   رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
4917 سنتز نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با کربن به عنوان جاذب جهت حذف برخی از ترکیبات دارویی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان 1397/12/29   رشت, 26 علوم پایه
بیشتر
4916 ساخت الکترود اصلاح شده با نانو ذرات جهت تشخیص مقادیر بسیار کم ترکیبات فتالات نمونه های آبی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان 1397/12/29   رشت, 26 علوم پایه
بیشتر
4915 سنتز نانو ذرات کامپوزیت مغناطیسی مزوپور عامل دار شده با سولفونیک اسید جهت حذف علف کش پاراکوات از منابع آبی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان 1397/12/29   رشت, 26 علوم پایه
بیشتر
4914 بررسی توان گیاه پالایی وتیور Chrysopogon Zizanioiides روی پساپ کمپوست زباله شهری استان گیلان در زمان ها و تراکم های مختلف اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان 1397/12/29   رشت, 26 کشاورزی
بیشتر
4913 بررسی آزمایشگاهی و مطالعه ترمودینامیکی سینتیکی حذف کبالت از محلول های آبی با استفاده از ضایعات برنج اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان 1397/12/29   رشت, 26 علوم پایه
بیشتر
4912 بررسی آزمایشگاهی حذف یون های کادمیوم و نیکل از محلولهای آبی به وسیله میکروجلبک اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان 1397/12/29   رشت, 26 علوم پایه
بیشتر
4911 بررسی تجربی حذف آنتی بیوتیک ها از پساپ واحدهای تولید دارو با استفاده از روش ترکیبی بیوراکتور غشایی و فرایند اکسیداسیون پیشرفته اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان 1397/12/29   رشت, 26 علوم پایه
بیشتر
4909 جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های مولد آنزیم لاکاز از پساپ کارخانجات روغن کشی زیتون و ارزیابی پایداری آنزیم تولید شده از میکروارگانیسم ت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان 1397/12/29   رشت, 26 علوم پایه
بیشتر
4908 مقایسه تطبیقی رفتار حرارتی و تهویه در بنای مدارس اقلیم معتدل و مرطوب ایران( نمونه موردی: مدارس شهر رشت) اداره کل نوسازی مدارس استان گیلان 1398/2/28   رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
4907 تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان گیلان(موضوع جزء 1 بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه کشور) در شهرستانهای رضوانشهر(د سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان 1397/11/29   رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
4690 تدوين برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي استان گيلان (موضوع جزء1بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه كشور) در شهرستانهاي تالش : دهست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان 1397/6/1 1397/10/1 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
4687 بررسي و شناسايي وضعيت آلودگي ماهي وحشي منابع داخلي به ويروس IHNV و VHSV اداره كل دامپزشكي استان گيلان 1397/3/1 1397/12/1 رشت, 26 علوم پایه
بیشتر
4686 ارائه الگوي توسعه يافته ارزش برند براي گيلان به عنوان يك برند گردشگر استانداري گيلان 1396/7/30 1397/1/30 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
4685 ارزيابي ايمني سرمي عليه ويروس سرخجه در بالغين استان البرز موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي 1397/4/1 1398/4/1 رشت, 26 علوم پایه
بیشتر
4684 بررسي امكان استفاده از روش تكثير مستقل از ژنوم براي تشخيص آلودگي هاي ناخواسته در بسترهاي سلولي موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي 1397/4/1 1398/4/1 رشت, 26 علوم پایه
بیشتر
4060 مقایسه اثر بخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان و روان درمانی مثبت نگر بر انعطاف پذیری شناختی مرکز مشاوره بهار 1395/7/1 1397/7/1 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
4059 مقایسه اثر بخشی درمان های شناختی-رفتاری و پذیرش تعهد بر پردازش های هیجانی و شناختی دانشجویان مرکز مشاوره بهار 1395/12/1 1397/12/1 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
4058 بکارگیری زوج کوکی-سشن در بهبود عملکرد سیستم توزیع شده ارتباطی شرکت پردازشگران ویرا 1396/2/2 1396/9/26 رشت, 26 فنی و مهندسی
بیشتر
4057 بررسی بیان ژن ERG11 در نمونه های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به آزول دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1395/2/21 1396/10/21 رشت, 26 علوم پایه
بیشتر
4043 تصفیه ترکیبی موثر شیرابه کمپوست به روش منعقد کننده طبیعی بهسازان محیط زیست پاک 1395/10/1 1398/10/1 رشت, 26 فنی و مهندسی
بیشتر
4039 رابطه بین سبکهای والدینی، دلبستگی و سرمایه روانشناختی با آمادگی به سوی مصرف مواد در نوجوانان بهزیستی استان گیلان 1396/1/1 1396/2/1 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
4038 طرح توجیه فنی، مالی و تجاری جهت ارایه برنامه اجرایی مرکز مالی بین الملل استانداری 1396/2/25 1396/7/1 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
4037 تحلیل هزینه فایده صید در شرکتهای تعاونی - صیادی استان اداره کل شیلات گیلان 1395/12/1 1396/1/31 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
3563 شرط ضرر مسلم در مسولیت مدنی شرکت خدمات سلامت محیط خزر 1395/2/1 1397/2/1 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
3562 طراحی مکانیزم های اجرایی بکارگیری ابزارهای نوین مالی و تاثیر آنها بر عملکرد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه 1395/6/1 1397/6/1 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
3561 بررسی ابزارها و روش های پوشش ریسک بازار سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 1395/6/1 1397/6/1 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
3540 طراحی و ساخت دستگاه تشخیص خصوصیات کیفی برنج شرکت کاوشگران دانش فرهیختگان شمال 1395/2/20 1397/2/20 رشت, 26 فنی و مهندسی
بیشتر
3505 مقایسه اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری و رفتار درمانی دیالکتیکی بر مهارت های مقابله ای و راهبردهای تنظیم هیجان در افراد وابسته به مواد افیونی معاونت پیشگیری و امور اجتماعی دادگستری گیلان 1395/1/15 1397/1/15 رشت, 26 علوم انسانی