نسخه چاپی
کد 25
نام واحد رشت
نشانی رشت، میدان گاز، پل تالشان، مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) کدپستی 54919-41476، صندوق پستی 3516-41335
تلفن 01333423308 - 01333422152-3
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1361
استان 26
شهر رشت
نشانی وب www.iaurasht.ac.ir
رایانامه info@iaurasht.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 40 از 40
 
کد
عنوان
سازمان طرف قرارداد
تاریخ شروع در قرارداد
تاریخ خاتمه در قرارداد
واحد
گروه
بیشتر
4060 مقایسه اثر بخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان و روان درمانی مثبت نگر بر انعطاف پذیری شناختی مرکز مشاوره بهار 1395/7/1 1397/7/1 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
4059 مقایسه اثر بخشی درمان های شناختی-رفتاری و پذیرش تعهد بر پردازش های هیجانی و شناختی دانشجویان مرکز مشاوره بهار 1395/12/1 1397/12/1 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
4058 بکارگیری زوج کوکی-سشن در بهبود عملکرد سیستم توزیع شده ارتباطی شرکت پردازشگران ویرا 1396/2/2 1396/9/26 رشت, 26 فنی و مهندسی
بیشتر
4057 بررسی بیان ژن ERG11 در نمونه های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به آزول دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1395/2/21 1396/10/21 رشت, 26 علوم پایه
بیشتر
4043 تصفیه ترکیبی موثر شیرابه کمپوست به روش منعقد کننده طبیعی بهسازان محیط زیست پاک 1395/10/1 1398/10/1 رشت, 26 فنی و مهندسی
بیشتر
4039 رابطه بین سبکهای والدینی، دلبستگی و سرمایه روانشناختی با آمادگی به سوی مصرف مواد در نوجوانان بهزیستی استان گیلان 1396/1/1 1396/2/1 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
4038 طرح توجیه فنی، مالی و تجاری جهت ارایه برنامه اجرایی مرکز مالی بین الملل استانداری 1396/2/25 1396/7/1 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
4037 تحلیل هزینه فایده صید در شرکتهای تعاونی - صیادی استان اداره کل شیلات گیلان 1395/12/1 1396/1/31 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
3563 شرط ضرر مسلم در مسولیت مدنی شرکت خدمات سلامت محیط خزر 1395/2/1 1397/2/1 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
3562 طراحی مکانیزم های اجرایی بکارگیری ابزارهای نوین مالی و تاثیر آنها بر عملکرد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه 1395/6/1 1397/6/1 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
3561 بررسی ابزارها و روش های پوشش ریسک بازار سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 1395/6/1 1397/6/1 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
3540 طراحی و ساخت دستگاه تشخیص خصوصیات کیفی برنج شرکت کاوشگران دانش فرهیختگان شمال 1395/2/20 1397/2/20 رشت, 26 فنی و مهندسی
بیشتر
3505 مقایسه اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری و رفتار درمانی دیالکتیکی بر مهارت های مقابله ای و راهبردهای تنظیم هیجان در افراد وابسته به مواد افیونی معاونت پیشگیری و امور اجتماعی دادگستری گیلان 1395/1/15 1397/1/15 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
3504 ارایه مدلی به منظور تبیین رضایت شغلی و ساخت و هنجاریابی مقیاس خود کارآمدی در تصمیم گیری شغلی در بین کارمندان دانشگاه های آزاد اسلامی غرب است مرکز مشاوره تخصصی روان سنجی کسری 1395/3/31 1397/3/31 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
3503 طراحی استراتژیهای تامین مالی شرکت خوبان پلاستیک 1395/7/1 1397/6/31 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
3441 بررسی راه های افزایش درآمد شهرداری شلمان شهرداری شلمان     رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
3439 پیاده سازی طرح طراحی الگوی استراتژی های نوین بازار یابی محصولات جدید شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک - شعبه خمام 1395/3/1 1397/3/1 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
3438 تجزیه و تحلیل تاثیر رسانه های اجتماعی بر نگرش برند و تمایل به خرید مشتریان شرکت مخابرات استان گیلان 1395/2/1 1398/2/1 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
3437 پیش بینی رضایت از زندگی زناشویی بر مبنای کمال گرایی و سازه روانشناختی مثبت نگر در زوجین با تعارضات زناشویی تامین اجتماعی نیروهای مسلح 1395/1/15 1397/1/15 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
3436 تاثیر فنون آرام سازی و درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری ، تنظیم هیجان و شاخص ها سلامت مادران کودکان مبتلا به سرطان خون شرکت و مرکز مشاوره روان شناختی بهار 1395/1/15 1397/1/15 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
3435 هوشمند سازی سرور برای تراکنش های مانیتورینگ بیماران بیمه ایران 1395/1/21 1397/1/21 رشت, 26 فنی و مهندسی
بیشتر
3434 هوشمندی مدیریت منابع و زمان بندی در پیشرفت پروژه های عمرانی شرکت دریا خاک پی مهبد 1395/2/20 1397/2/20 رشت, 26 فنی و مهندسی
بیشتر
3433 آسیب شناسی توسعه گردشگری در سکونتگاه های روستایی شهرستان رشت با تاکید بر تغییر کاربری اراضی دکتر افسانه برنجکار 1395/1/1 1396/1/1 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
2358 اجرای رایانش ابری امن کافی نت مهران نت 1394/7/1 1396/6/31 رشت, 26 فنی و مهندسی
بیشتر
2357 تحلیل نقش گردشگری در تحولات سکونتگاههای روستایی استان گیلان دکتر علی عبدالهی گالشکلامی 1394/7/1 1396/6/31 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
2354 بررسی و ارائه راه حل سیستم تصفیه پساب و کنترل آلودگی هوا کارخانه نئوپان فومنات 1394/6/20 1395/6/20 رشت, 26 فنی و مهندسی
بیشتر
1848 بررسی و ارزیابی تاثیر استخر های پرورش ماهی رودخانه های استان قزوین، تحلیل اثرات زیست محیطی مربوط با استفاده از شاخص NFS و IRWOL (دانشگاه شهید بهش شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین 1392/10/24 1393/10/24 رشت, 26 علوم پایه
بیشتر
1847 مهندسی مجدد مشاغل و مسولیت ها در شرکت پالایش گاز قشم و سرخون شرکت ملی گاز ایران، شرکت پالایش گاز قشم و سرخون 1392/10/21 1393/10/21 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
215 رابطه بين مديريت دانش با نوآوري و عملكرد سازماني در شركت هاي دولتي استان گيلان شركت سهامي آب منطقه اي استان گيلان 1391/12/21 1392/6/21 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
214 ساماندهي ترافيكي تقاطعات كلانشهر رشت شهرداري رشت 1391/2/15 1392/8/15 رشت, 26 علوم پایه
بیشتر
213 ارتقاي بهره وري در شهرداري رشت (با تاكيد بر برون سپاري فعاليت ها) مركز پژوهش شوراي اسلامي شهر رشت 1390/11/13 1391/9/3 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
212 تببين آسيب هاي سرمايه منابع انساني موثر بر عملكرد در سازمان و اجراي توانمند سازهاي كارآمد شركت سهامي آب منطقه اي استان گيلان 1390/1/1 1390/7/30 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
211 اسقرار سيستم مديريت يكپارچه (IMS) مركز پژوهش شوراي اسلامي شهر رشت 1390/11/13 1391/8/3 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
210 طرح شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري شهر رشت شهرداري رشت 1390/3/15 1390/10/14 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
209 تحليل هاي جمعيتي در كلان شهر رشت به منظور برنامه ريزي توسعه شهري (PURM) مركز پژوهش شوراي اسلامي شهر رشت 1390/10/10 1391/8/10 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
208 طرح جامع ايمني شهر رشت در برابر حريق مركز پژوهش شوراي اسلامي شهر رشت 1389/12/22 1390/10/22 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
207 شناسايي و معرفي نمادهاي فرهنگي، طبيعي و تاريخي شهر رشت مركز پژوهش شوراي اسلامي شهر رشت 1390/9/28 1391/9/15 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
206 نقش آب بندان ها در برنامه ربزي توسعه روستايي (مطالعه موردي آب بندان هاي بخش مركزي رشت) شركت سهامي آب منطقه اي استان گيلان 1390/2/27 1390/10/27 رشت, 26 علوم پایه
بیشتر
205 بررسي علل تمايل كاركنان با سابقه بيشتر از 15 سال به استفاده از طرح بازنشستگي پيش از موعد شركت گاز گيلان 1390/2/14 1390/7/24 رشت, 26 علوم انسانی
بیشتر
204 استقرار چرخه مديريت بهره وري در پنج دستگاه اجرايي استان (در سه مرحله) سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان 1382/12/25 1383/12/24 رشت, 26 علوم انسانی