نسخه چاپی
کد 35
نام واحد جهرم
نشانی جهرم، بلوار آیت الله خامنه ای، جنب فرودگاه جهرم، مجتمع دانشگاهی امام مهدی، صندوق پستی:74135/355
تلفن 07154372000-9
درجه  
تاریخ تأسیس 1367
استان 19
شهر جهرم
نشانی وب www.jia.ac.ir
رایانامه info@jia.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 14 از 14
 
کد
عنوان
سازمان طرف قرارداد
تاریخ شروع در قرارداد
تاریخ خاتمه در قرارداد
واحد
گروه
بیشتر
5170 بررسی اثرات تریستزای مرکبات بر فیزیولوژی پس از برداشت میوه مرکبات شرکت زرین نهال جهرم 1396/4/1 1397/3/31 جهرم, 19 کشاورزی
بیشتر
5169 استفاده از سرما و مدت نگهداری بر کنترل آفات انباری خرمای پیارم ، زاهدی، شاهانی و کبکاب شرکت پارس نارنگ 1394/7/1 1395/3/1 جهرم, 19 کشاورزی
بیشتر
5168 بهینه سازی روش نگه داری و رطب تازه شاهانی در سردخانه شرکت پارس نارنگ 1394/7/1 1394/12/1 جهرم, 19 کشاورزی
بیشتر
5167 اثر میان پایه و ترکیب های مختلف پایه و پیوندک بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر توسط پیوندک در مرکبات شرکت زرین نهال جهرم 1394/7/1 1395/3/1 جهرم, 19 کشاورزی
بیشتر
5166 بهینه سازی نحوه تکثیر بذری پایه های مرکبات شرکت زرین نهال جهرم 1395/3/1 1395/10/1 جهرم, 19 کشاورزی
بیشتر
5165 بررسی اثرات تریستزای مرکبات بر عملکرد و ترکیبات میوه مرکبات شرکت زرین نهال جهرم 1396/4/1 1397/3/31 جهرم, 19 کشاورزی
بیشتر
5164 بررسی نقش و فعالیتهای فرهنگی در اصلاح و تربیت و بازگشت زندانی به زندگی شرافتمندانه در استان فارس اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان فارس 1391/1/7 1391/12/29 جهرم, 19 علوم انسانی
بیشتر
5163 شناسایی اطلس جغرافیایی جرم استان فارس اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان فارس 1391/1/7 1391/12/29 جهرم, 19 علوم انسانی
بیشتر
3308 ارزیابی و ارتقاء عملکرد باکتریهای ترمواسیدوفیل در افزایش راندمان استحصال مس از کنسانتره مس مس سرچشمه 1395/1/1 1398/1/1 جهرم, 19 علوم پایه
بیشتر
2098 شناسایی فون خفاش در استان فارس سازمان محیط زیست استان فارس 1392/2/15 1393/4/31 جهرم, 19 علوم پایه
بیشتر
2095 مدل بندی ریاضی تمرکزهای هندسی فرشاد (FGMEDITATION) موسسه آموزشی پژوهشی پالایش تن و روان 1393/11/9 1395/1/15 جهرم, 19 علوم پایه
بیشتر
2094 آلودگی قارچی خفاش با تاکید بر شناسایی Histoplasma capsulatum با تکنیک pcr در غارهای استان فارس دانشکده علوم پزشکی گراش 1393/5/1 1394/1/1 جهرم, 19 علوم پایه
بیشتر
256 ارزيابي ميزان تخريب پذيري بيولوژيك امولسيوني آب صابون در واحد ريخته گري پيوسته مجتمع شركت ملي صنايع مس ايران 1387/2/15 1387/11/15 جهرم, 19 علوم پایه
بیشتر
255 جداسازي ميكروارگانيسم هاي حذف كننده جيوه، كادميوم و كروم از رودخانه كر اداره كل حفاظت محيط زيست فارس 1385/10/4 1386/10/4 جهرم, 19 علوم پایه