نسخه چاپی
کد 37
نام واحد ارسنجان
نشانی ارسنجان، بلوار دانشگاه، کدپستی: 7376153161، صندوق پستی: 168-73761
تلفن 07143523908-12
درجه  
تاریخ تأسیس 13
استان 19
شهر ارسنجان
نشانی وب www.iaua.ac.ir
رایانامه info@iaua.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 2 از 2
 
کد
عنوان
سازمان طرف قرارداد
تاریخ شروع در قرارداد
تاریخ خاتمه در قرارداد
واحد
گروه
بیشتر
264 تكميل اطلاعات پايه و تامين كمبودهاي اطلاعاتي مربوطه تالاب پريشان اداره كل محيط زيست استان فارس 1387/1/29 1387/4/29 ارسنجان, 19  
بیشتر
263 انجام م طالعات جمع آوري اطلاعات پايه و تعيين كمبودهاي اطلاعاتي و تدوين گزارش مربوطه تالاب پريشان اداره كل محيط زيست استان فارس 1386/11/20 1387/2/20 ارسنجان, 19