نسخه چاپی
کد 4
نام واحد قشم
نشانی منطقه آزاد قشم، کیلومتر ۱۸ جاده قشم، درگهان، پردیس دانشگاه ازاد اسلامی واحد قشم
تلفن 07635263309
درجه  
تاریخ تأسیس 44
استان 4
شهر قشم
نشانی وب www.iauqeshm.ir
رایانامه info@iauqeshm.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 14 از 14
 
کد
عنوان
سازمان طرف قرارداد
تاریخ شروع در قرارداد
تاریخ خاتمه در قرارداد
واحد
گروه
بیشتر
2441 ارزیابی وسنجشTPHدرآب های زیززمینی دشت های شهرستان بندرعباس اداره محیط زیست بندرعباس 1393/11/1 1394/4/30 قشم, 4 کشاورزی
بیشتر
2438 بررسی آلودگی خاک غرب بندرعباس(منطقه صنعتی)با تاکیدبرآنالیزفلزات سنگین روی، نیکل، کادمیوم،وانادیوم،آهن وسرب وارائه راهکارهای مدیریت محیط اداره محیط زیست بندرعباس 1393/11/1 1394/4/30 قشم, 4 کشاورزی
بیشتر
2437 تکمیل شناسنامه محیط زیستی واحدهای صنعتی وتولیدی استان هرمزگان اداره محیط زیست بندرعباس 1393/11/1 1394/4/30 قشم, 4 کشاورزی
بیشتر
2436 مطالعه ومکان یابی زیستگاه ماهی افیانوس گنو اداره محیط زیست بندرعباس 1390/6/15 1391/3/15 قشم, 4 کشاورزی
بیشتر
2435 ارزیابی سریع حوضه آبریزتالاب بین المللی مصب رودخانه های شور -شیرین ومیناب اداره محیط زیست بندرعباس 1391/11/1 1392/4/31 قشم, 4 کشاورزی
بیشتر
2434 شناسایی جانوران(Fauna) وگیاهان(Flora)منطقه حفاظت شده هماگ اداره محیط زیست بندرعباس 1390/6/15 1391/3/15 قشم, 4 کشاورزی
بیشتر
2068 حفاظت از گونه های جانوری نادر ، حمایت شده و در معرض خطر تهدید ، شهرستان جاسک ( خرس سیاه ) حفاظت محیط زیست استان هرمزگان 1389/6/15 1390/3/15 قشم, 4 کشاورزی
بیشتر
2067 تهیه شناسنامه زیست محیطی دشت طارم ، شهرستان حاجی آباد حفاظت محیط زیست استان هرمزگان 1389/6/15 1390/3/15 قشم, 4 کشاورزی
بیشتر
2066 بررسی قابلیت تکثیر گونه های جانوری در معرض خطر و تهدید ، شهرستان بستک حفاظت محیط زیست استان هرمزگان 1389/6/15 1390/3/15 قشم, 4 کشاورزی
بیشتر
2065 بررسی کمی و کیفی پسماندهای ویژه بیمارستانی استان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان 1389/6/15 1390/3/15 قشم, 4 کشاورزی
بیشتر
2064 امکان سنجی ایجاد ایستگاه های سنجش و پایش آلودگی خاک در شهرستان رودان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان 1389/6/15 1390/3/15 قشم, 4 کشاورزی
بیشتر
2063 امکان سنجی ایجاد ایستگاه های سنجش و پایش آلودگی آب در شهرستان میناب حفاظت محیط زیست استان هرمزگان 1389/6/15 1390/3/15 قشم, 4 کشاورزی
بیشتر
2062 بررسی وضعیت موجود نحوه جمع آوری زباله های خانگی شهر قشم و ارائه مدل و راهکارهایی به منظور بهینه سازی آن شهرداری شهرستان قشم 1387/6/1 1387/11/1 قشم, 4 علوم انسانی
بیشتر
10 تعیین پراکنش، تنوع، تراکم و توده زنده علف‌های دریایی خلیج فارس و دریای عمان محدوده استان هرمزگان (فاز دوم- محدوده شهرستان بندر خمیر) اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان 1389/10/1 1390/4/30 قشم, 4 کشاورزی