نسخه چاپی
کد 47
نام واحد تبریز
نشانی سایت (1): ضلع شرقی اتوبان پاسداران مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، کدپستی: 5157944532 - سایت(2): دروازه تهران، سه راهی اهر، جاده باسمنج، دانشکده کشاورز
تلفن 04133318681-6 - 04136372274 - 04136372274 - 04134792132
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1361
استان 2
شهر تبریز
نشانی وب www.iaut.ac.ir
رایانامه info@iaut.ac.ir
صفحه 
 از 3
     ردیف‌ها 1 تا 50 از 107
 
کد
عنوان
سازمان طرف قرارداد
تاریخ شروع در قرارداد
تاریخ خاتمه در قرارداد
واحد
گروه
بیشتر
3841 بررسی راهکارهای بازیافت اراضی شهریجهت توسعه کالبدی- فضایی شهر- مطالعه موردی بافت مرکزی شهر اردبیل شخص حقوقی- شرکت مهندسین مشاور آذر آب اندیش 1395/7/1 1398/6/31 تبریز, 2 هنر و معماری
بیشتر
3840 الگویابی مداخله مبتنی بر ابعاد روان شناختی و معنوی در ارتقای سبک زندگی اسلامی و بهبود اظطراب وجودی با توجه به نقش تعدیل کنندگی سطوح معرفت دی شخص حقیقی - بهمن احمدی 1395/7/1 1398/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3839 راهکارهای توسعه اشتغال دانش بنیان در کشور شخص حقوقی شرکت مهندسی نقش ور 1395/7/1 1398/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3838 ارائه مدلی به منظور تبیین تاثیرات عملکردهای رفتارهای شبکه محوردر بازارهای صنعتی شخص حقوقی-شرکت تعاونی امیددانش هزاره سوم 1395/7/1 1398/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3837 بررسی تاثیر شاخص های اقتصادی دانش بنیان بر متغیر های کلان اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی شخص حقوقی - شرکت زنوز پارسا 1395/7/1 1398/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3836 بررسی مولفه های تاثیر گذار بر سلامت روان شهرونان کلان شهر تبریز با استفاده از معادلات ساختاری عدالت در سلامت شخص حقوقی- اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری کلانشهر تبریز 1395/7/1 1398/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3835 بررسی ماهیت عقود اذنیو اسباب انحلال آنها از منظر حقوق ایران و فقه شافعی شخص حقوقی - شرکت زرین سیر نگین تبریز 1395/7/1 1398/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3834 مقایسه تطبیقی شیوه های آموزشی دروس طراحی معماری در دانشگاه های معماری جهان- مطالعه موردی دانشکده معماری دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران و شخص حقیقی - محمد کاظمی 1395/7/1 1398/6/31 تبریز, 2 هنر و معماری
بیشتر
3833 ارزیابی و مقایسه آزمایشگاهی رفتار تیرهای بتن آرمه ساخته شده با بتن سبکدانه و بتن معمولی هم مقاومت تحت خمش شخص حقیقی- اکبر نریمانی فر 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 فنی و مهندسی
بیشتر
3832 نقش برنامه ریزی در تامین امنیت های سکونت گاههای غیر ررسمی شهر ارومیه - نمونه موردی محلات حاجی پیرلو و وکیل آباد شخص حقیقی- رحمت الله صمدی افشار 1395/7/1 1398/6/31 تبریز, 2 هنر و معماری
بیشتر
3831 استقرار سیستم هزینه یابی بر مینا فعالیت در شرایط عدم اطمینان جهت بستر سازی سیستم و بودجه بندی بر مبنای عملکرد در دانشگاه تبریز- با استفاده از شخص حقوقی - داده پرداز تصمیم ساز 1395/7/1 1398/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3830 روش های مقاوم سازی پانل های بتنی حاوی الیاف در برابر یرخورد گلوله شخص حقیقی-برات صادقیان 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 فنی و مهندسی
بیشتر
3829 مطالع امکان پیش بینی نوع روانگرایی بر اساس تئوری احتمالاتی -مطالعه موردی شهر تبریز شحص حقیقی- علی صحاف نژاد محمدی 1395/7/1 1398/6/31 تبریز, 2 کشاورزی
بیشتر
3828 ارزیابی ژنوتیپ های امیدبخش یونجه در شرایط کم ابیاری جهت گزینش برترین های آنها برای تولید واریته سنتتیک شخص حقیقی - بهمن مرادیان 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 کشاورزی
بیشتر
3827 استفاده از نشانگر های ملکولی صفات مرفولوژیکی برای اصلاح واریته سنتتیک یونجه شخص حقیقی- الناز صباغ تازه 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 کشاورزی
بیشتر
3826 بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار شهری با تاکید بر ایجاد شهر پایدار شخص حقوقی - شرکت الکا طرح و ساخت 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 هنر و معماری
بیشتر
3825 راهکارهای دستیابی به الگوی شهرسازی فناوری محور با اجایی نمودن شهر الکتونیک در ساختارهای شهری - با تاکید بر ارائه فرمولها و مدل های کمی و کیفی شخص حقوقی - شرکت آسمان فراز ارومیه 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 هنر و معماری
بیشتر
3824 بررسی الگوهای رفتاری انسان در جهت تبیین اصول طراحی معماری مراکز تجاری در شهر تبریز شخص حقیقی- سید علی چوپان نادری 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 هنر و معماری
بیشتر
3822 بازخوانی نحوه قضا و تزیینات بقاع متبرکه شهرستان کاشان از دوره سلجوقی تا قاجاریه شخص حقوقی - شرکت راهبند شمال 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3821 آسیب شناسی دوام و پایایی مشخصات مکانیکی دیوارهای آب بند با مطالعه موردی آب بند سد های موجود و ارئه راه کارهای بهبود شخص حقیقی - ریحانه بهروزی 1394/7/1 1394/6/31 تبریز, 2 فنی و مهندسی
بیشتر
3820 ارزیابی مقایسه ای تاثیر اسید های هیدروکلریک نیتریک سولفوریکو درصد اسید شویی خاکستر پوسته برنج با پوزولان های میکرو سیلیس و خاکستر بادی برر شخص حقوقی- شرکت آذرساز ه سبحان 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 فنی و مهندسی
بیشتر
3819 ارزیابی روش سرعت امواج اولتراسونیک در پیش بینی مقاومت مکانیکی و دوام بتن غلطکی در برابر سیکل های یخبندان و ذوب شخص حقیقی - تقی توتونچی اصل 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 فنی و مهندسی
بیشتر
3818 بررسی عدم قطعیت های ساختگاهی و کاربرد تئوری قابلیت اعتماد ( آنالیز بقا) در انتخاب روش اجرای بهینه سازه های زیر زمینی ایستگاههای مدفون مترو شخص حقیقی - علی حق کیش 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 فنی و مهندسی
بیشتر
3817 بررسی مفاهیم مدیریت تعارض در ادبیات معاصر-آثار صادق هدایت شخص حقوقی- انتشارات مولی علی 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3816 تاثیر بیماری عجله بر محتوای گزارش حسابرسی در ایران شخص حقیقی - سیامک عرب زاده 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3815 بررسی مسولیت ضامن در خصوص خسارت تاخیر تادیه در صورت ورشکستگی متعهد اصلی شخص حقوقی- باشگاه رفاه کارگران 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3814 مطالعه فقهی حقوقی آتانازی در آثار اندیشمندان معاصر با تکیه بر آرائ امام خمینی ره شخص حقوقی- دفتر اسناد رسمی 123 تبریز 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3808 حقوق بین الملل در فقه معاصر با تکیه بر اندیشه های امام خمینی شخص حقوقی- موسسه حقوقی و داوری سکوی عدالت 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3807 ارائه مدلی پویا جهت ارزیابی شدت رقابت در صنایع مختلف شخص حقوقی- شرکت الوم رنگ 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3806 نیاز سنجی آموزش مدیران معاونین و معلمان مدارس ابتدایی مجری طرح تعالی مدیریت دراستان آذربایجانشرقی و ارائه مدلی برای آموزش مدیران و معلمان ا شخص حقیقی- محمد رحیم نجف زاده 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3805 ارئه الگوی کسب و کار وبانکداری شخصی در بانک رفاه کارگران شخص حقوقی - بانک رفاه کرارگران 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3804 ارائه مدل اموزشیجهت ارتقای کارآفرینی در دانشگاه علمی - کاربردی شخص حقوقی علمی کاربردی فولاد گستر سلماس 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3803 طراحی استراتژیک توسعه صنعتی آذربایجانغربی حقوقی - علمی کاربردی ارومیه 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3802 ارائه مدل مدیریت دانش اثربخش با رویکرد استراتژیک در سازمان نظامی شخص حقیقی - مرتضی رزمی 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3801 مدل اثربخشی معنوی بر اساس موقعیت رهبری و فرهنگ سازمانی شخص حقیقی - اقای حسین اصل کردکندی 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3640 شناسایی و اولویت بندی موانع سازمانی و ارائه راهکارهای رفع آنها در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی شرکت گاز استان آذربایجانشرقی 1395/10/19 1397/4/19 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3630 بروز رسانی ویندوز سرور DC از 2008 به 2012 و بهینه کردن سیاست های گروهی سرویس (GP) شبکه سازان ایمن گستر 1395/10/1 1396/2/1 تبریز, 2 فنی و مهندسی
بیشتر
3426 طراحی مدلی برای تخصیص نقدینگی شرکت توزیع نیروی برق تبریز 1395/5/24 1395/9/24 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3292 طراحی و ساخت نرم افزار و سخت افزار تشخیص عیوب لوله های واتر وال بویلر نیرو گاه حرارتی بر اساس جریانهای گردابی فرکانس پایین شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی 1395/4/6 1396/4/6 تبریز, 2 فنی و مهندسی
بیشتر
3291 ارزیابی عملکرد فرایند تلفیقی ازوناسیون - اسمز معکوس در بهبود کیفیت پساب تصفیه شده شرکت صنایع غذایی برگزیده لبن بناب شرکت صنایع غذایی برگزیده لبن بناب 1395/4/1 1395/8/1 تبریز, 2 علوم پایه
بیشتر
3290 مطالعه فقهی - حقوقی آتانازی در آثار اندیشمندان معاصر با تکیه بر آراء امام خمینی دفتر اسناد رسمی 133تبریز 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3289 ارائه الگوی کسب و کار بانکداری شخصی در بانک رفاه کارکران بانک رفاه کارگران 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3288 بررسی مسئولیت ضامن در خصوص خسارت تاخیر تأدیه در صورت ورشکستگی متعهد اصلی بانک رفاه کارگران 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3287 حقوق بین الملل در فقه معاصر با تکیه بر اندیشه های امام خمینی موسسه حقوقی و داوری سکوی عدالت 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3286 راهکارهای دستیابی به الگوی مدیریت شهری مبتی بر شهرسازی فناوری محور (نمونه موردی: شهرهای تبریز و ارومیه) شرکت مهندسی آسمان فراز ارومیه 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 هنر و معماری
بیشتر
3285 بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار شهری (نمونه مورد مطالعه شهر تبریز) شرکت الکا طرح و ساخت 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 هنر و معماری
بیشتر
3284 بررسی دوام و پایایی خواص فیزیکی و مکانیکی بتنها در تاسیسات آبی با مطالعه موردی در یکی از سدهای آذربایجان شرقی شرکت آذر سازه سبحان 1394/7/1 1397/6/31 تبریز, 2 فنی و مهندسی
بیشتر
3283 ارائه مدل آموزشی جهت ارتقای کارآفرینی در دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی فولاد گستر سلماس 1394/12/15 1396/12/15 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3282 طراحی استراتژیک توسعه صنعتی استان آذربایجان غربی مرکز آموزش علمی کاربردی ارومیه 1394/12/15 1396/12/15 تبریز, 2 علوم انسانی
بیشتر
3280 بازخوانی دینی نحو فضا و تزیینات در معماری بقاء متبرکه شهرستان کاشان شرکت راه بند شمال 1393/6/1 1395/6/1 تبریز, 2 هنر و معماری