نسخه چاپی
کد 20
نام واحد همدان
نشانی همدان، شهرک شهید مدنی، بلوار امام خمینی(ره)، بلوار پروفسور موسیوند، کدپستی 15743-65181
تلفن 08134481000-20
درجه جامع
تاریخ تأسیس 66
استان 30
شهر همدان
نشانی وب www.iauh.ac.ir
رایانامه iauh@iauh.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 22 از 22
 
کد
واحد
عنوان
از تاریخ
تا تاریخ
نوع
بیشتر
513 همدان چهارمین دوره مسابقات دانشجویی دومینو 1394/8/12 1394/8/12 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
512 همدان دومین دوره مسابقات دومینو دانش آموزی 1394/8/12 1394/8/12 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
511 همدان هفتمین دوره مسابقه اسکیس استانی 1394/8/6 1394/8/6 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
456 همدان چهارمین جشنواره فرهیختگان و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دانشگاه آزاد اسلامی 1394/12/29 1395/3/5 نمايشگاه
بیشتر
455 همدان اولین جشنواره کارآفرینان برتر دانشگاهی استان همدان 1395/2/20 1395/2/20 جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی
بیشتر
129 همدان نمایشگاه انتشارات سازمان اسناد وکتابخانه های ملی ایران 1393/9/24 1393/9/29 نمايشگاه
بیشتر
126 همدان نمایشگاه فن بازار 1394/3/5 1394/3/7 نمايشگاه
بیشتر
125 همدان اولین دوره مسابقه استانی اریگامی 1394/3/7 1394/3/7 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
124 همدان دومین دوره مسابقه ملی کروکی معماری 1394/2/24 1394/2/24 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
123 همدان دومین دوره مسابقه ملی اسکیس معماری 1394/2/24 1394/2/24 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
122 همدان چهارمین دوره مسابقه اسکیس استانی معماری 1394/2/3 1394/2/3 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
121 همدان اولین دوره مسابقه دومینو دانش آموزی 1393/9/27 1393/9/27 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
120 همدان اولین دوره مسابقه ملی اسکیس معماری 1393/8/22 1393/8/22 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
119 همدان اولین دوره مسابقه ملی کروکی معماری 1393/8/8 1393/8/8 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
117 همدان اولین دوره مسابقه ملی دومینو دانشجویی 1392/12/14 1392/12/14 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
116 همدان سومین دوره مسابقه اسکیس استانی معماری 1392/12/14 1392/12/14 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
115 همدان اولین دوره مسابقه منطقه ای غرب وشمال غربی دومینو دانشجویی 1392/9/19 1392/9/19 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
114 همدان دومین دوره مسابقه کروکی معماری 1392/2/3 1392/2/3 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
113 همدان دومین دوره مسابقه اسکیس معماری 1392/2/3 1392/2/3 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
112 همدان اولین دوره مسابقه داخلی دومینو 1391/9/29 1391/9/29 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
111 همدان اولین دوره مسابقه کروکی معماری 1391/8/30 1391/8/30 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
110 همدان اولین دوره مسابقه اسکیس استانی معماری 1391/7/20 1391/7/20 مسابقة علمی و پژوهشی