نسخه چاپی
کد 21
نام واحد زنجان
نشانی زنجان، خیابان معلم، خیابان شهید منصوری، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، کد پستی ۵۸۱۴۵ - ۴۵۱۵۶
تلفن 02433421001-7
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1364
استان 16
شهر زنجان
نشانی وب www.iauz.ac.ir
رایانامه info@iauz.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 7 از 7
 
کد
واحد
عنوان
از تاریخ
تا تاریخ
نوع
بیشتر
108 زنجان مسابقه عکس دیجیتال 1389/8/17 1389/8/17 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
107 زنجان مسابقه طراحی با عنوان: سومین دوره مسابقه اسکیس 1390/9/26 1390/9/26 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
106 زنجان مسابقه عکس دانشجویی با عنوان "مسابقه عکس سال" 1390/9/2 1390/9/2 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
105 زنجان مسابقه اسکیس دانشجویی 1391/2/12 1391/2/12 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
104 زنجان مسابقه اسکیس، یادمان شهدا 1392/2/2 1392/2/2 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
103 زنجان مسابقه ماکت سازی صندلی مقوایی 1394/2/9 1394/2/9 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
102 زنجان مسابقه اسکیس معماری، یادمان شهید شهریاری 1394/2/7 1394/2/7 مسابقة علمی و پژوهشی