نسخه چاپی
کد 22
نام واحد دشتستان (برازجان)
نشانی خیابان دانشگاه روبروی دادگستری، کدپستی:88711-75618
تلفن 07734249121-5
درجه متوسط
تاریخ تأسیس 1381
استان 9
شهر دشتستان (برازجان)
نشانی وب www.diau.ac.ir
رایانامه dashtestan@diau.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 34 از 34
 
کد
واحد
عنوان
از تاریخ
تا تاریخ
نوع
بیشتر
678 دشتستان (برازجان) مسابقه کتابخوانی رشته حقوق 1397/9/25   مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
677 دشتستان (برازجان) مراسم روز حسابدار 1397/9/15   جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی
بیشتر
676 دشتستان (برازجان) تجلیل از پژوهشگران برتر 1397/9/28   جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی
بیشتر
675 دشتستان (برازجان) برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی 1397/9/24 1397/9/28 نمايشگاه
بیشتر
674 دشتستان (برازجان) برپایی نمایشگاه رباتیک 1397/9/24 1397/9/28 نمايشگاه
بیشتر
630 دشتستان (برازجان) برگزاری سمینار نانوتکنولوژی 1396/9/29   مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
629 دشتستان (برازجان) برپایی نمایشگاه رباتیک 1396/9/25 1396/9/29 نمايشگاه
بیشتر
628 دشتستان (برازجان) تقدیر ازکارآفرینان و پژوهشگران برتر 1396/9/29   جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی
بیشتر
549 دشتستان (برازجان) تقدیر ازکارآفرینان و پژوهشگران برتر 1395/9/23 1395/9/23 جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی
بیشتر
548 دشتستان (برازجان) شرکت در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی-بوشهر 1395/10/2 1395/10/5 نمايشگاه
بیشتر
547 دشتستان (برازجان) شرکت در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی-نهران 1395/9/20 1395/9/24 نمايشگاه
بیشتر
546 دشتستان (برازجان) برگزاری نمایشگاه عکس از بناهای تاریخی بوشهر 1395/10/6 1395/10/8 نمايشگاه
بیشتر
545 دشتستان (برازجان) برپایی نمایشگاه رباتیک 1395/9/20 1395/9/23 نمايشگاه
بیشتر
544 دشتستان (برازجان) سخنرانی آشنایی با علم رباتیک 1395/9/22 1395/9/22 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
543 دشتستان (برازجان) جلسه نقد کتاب با حضور نویسنده کتاب 1395/9/21 1395/9/21 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
468 دشتستان (برازجان) برگزاری مسابقات بین دانشگاهی دومینو 1394/9/28 1394/9/28 جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی
بیشتر
467 دشتستان (برازجان) جلسه نقد کتاب با حضور نویسنده کتاب 1394/9/28 1394/9/28 جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی
بیشتر
466 دشتستان (برازجان) سخنرانی علمی با موضوع آشنایی با علم رباتیک 1394/9/28 1394/9/28 جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی
بیشتر
465 دشتستان (برازجان) برگزاری مراسم کتابخوانی 1394/9/28 1394/9/28 جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی
بیشتر
464 دشتستان (برازجان) برگزاری مسابقه هوش 1394/9/28 1394/9/28 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
463 دشتستان (برازجان) برگزاری مسابقه بهترین جمله در پژوهش 1394/9/28 1394/9/28 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
462 دشتستان (برازجان) تقدیر از کارمندان حوزه چژوهش 1394/9/28 1394/9/28 جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی
بیشتر
461 دشتستان (برازجان) تجلیل از پژوهشگران برتر 1394/9/28 1394/9/28 جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی
بیشتر
309 دشتستان (برازجان) جلسه نقد کتاب 1393/9/28 1393/9/28 جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی
بیشتر
308 دشتستان (برازجان) مسابقه کتابخوانی 1393/9/25 1393/9/29 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
307 دشتستان (برازجان) سومین دوره مسابقات بین دانشگاهی دومینو 1393/9/27 1393/9/27 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
291 دشتستان (برازجان) دومین دوره مسابقات بین دانشگاهی دومینو 1392/9/29 1392/9/29 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
290 دشتستان (برازجان) سخنرانی علمی دکتر مستی 1393/9/27 1393/9/27 جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی
بیشتر
289 دشتستان (برازجان) سخنرانی علمی دکتر مستی 1393/9/27 1393/9/27 جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی
بیشتر
285 دشتستان (برازجان) مراسم بزرگداشت استاد کاتوزیان 1393/8/18 1393/8/18 جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی
بیشتر
283 دشتستان (برازجان) سخنرانی علمی پروفسور سلطانی 1391/9/25 1393/9/25 جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی
بیشتر
282 دشتستان (برازجان) اولین دوره مسابقات بین دانشگاهی دومینو 1393/9/29 1393/9/29 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
281 دشتستان (برازجان) تجلیل از پژوهشگران برتر 1393/9/27 1393/9/27 جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی
بیشتر
280 دشتستان (برازجان) تجلیل از پژوهشگران برتر 1391/9/25 1391/9/25 جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی