نسخه چاپی
کد 33
نام واحد خمینی شهر
نشانی اصفهان، خمینی شهر، منظریه، بلوار دانشجو، صندوق پستی ۱۱۹ - ۸۴۱۷۵ کد پستی ۸۴۱۸۱۴۸۴۹۹
تلفن 14-03133660011
درجه بسیار بزرگ
تاریخ تأسیس 1367
استان 1
شهر خمینی شهر
نشانی وب www.iaukhsh.ac.ir
رایانامه info@iaukhsh.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 6 از 6
 
کد
واحد
عنوان
از تاریخ
تا تاریخ
نوع
بیشتر
147 خمینی شهر هشتمين نمايشگاه پژوهش و فناوري استان اصفهان 1391/8/10 1391/8/20 نمايشگاه
بیشتر
146 خمینی شهر برگزاري نمايشگاه در نمايشگاه پل شهرستان 1390/7/4 1390/7/4 نمايشگاه
بیشتر
145 خمینی شهر برگزاري دومين دوره مسابقات ملي دومينو 1393/2/1 1393/2/1 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
144 خمینی شهر مسابقات ملي دومينو 1391/12/8 1391/12/9 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
143 خمینی شهر شركت در نمايشگاه استاني هفته پژوهش 1391/9/15 1391/9/30 نمايشگاه
بیشتر
142 خمینی شهر برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي در پل شهرستان و تهران 1392/9/15 1392/9/30 نمايشگاه