نسخه چاپی
کد 35
نام واحد جهرم
نشانی جهرم، بلوار آیت الله خامنه ای، جنب فرودگاه جهرم، مجتمع دانشگاهی امام مهدی، صندوق پستی:74135/355
تلفن 07154372000-9
درجه  
تاریخ تأسیس 1367
استان 19
شهر جهرم
نشانی وب www.jia.ac.ir
رایانامه info@jia.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 8 از 8
 
کد
واحد
عنوان
از تاریخ
تا تاریخ
نوع
بیشتر
226 جهرم هفته پژوهش 1388/9/21 1388/9/26 نمايشگاه
بیشتر
225 جهرم هفته پژوهش 1389/2/15 1389/2/21 نمايشگاه
بیشتر
224 جهرم هفته پژوهش 1389/9/20 1389/9/27 نمايشگاه
بیشتر
223 جهرم هفته پژوهش 1390/10/6 1390/10/11 نمايشگاه
بیشتر
222 جهرم هفته پژوهش 1391/9/13 1393/9/19 نمايشگاه
بیشتر
221 جهرم هفته پژوهش 1392/9/17 1392/9/20 نمايشگاه
بیشتر
220 جهرم هفته پژوهش 1393/9/26 1393/9/26 مسابقة علمی و پژوهشی
بیشتر
219 جهرم هفته پژوهش 1393/9/25 1393/9/29 نمايشگاه