نسخه چاپی
کد 4
نام واحد قشم
نشانی منطقه آزاد قشم، کیلومتر ۱۸ جاده قشم، درگهان، پردیس دانشگاه ازاد اسلامی واحد قشم
تلفن 07635263309
درجه  
تاریخ تأسیس 44
استان 4
شهر قشم
نشانی وب www.iauqeshm.ir
رایانامه info@iauqeshm.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 8 از 8
 
کد
واحد
عنوان
از تاریخ
تا تاریخ
نوع
بیشتر
524 قشم برگزاری هفته پژوهش و فناوری سال 1394 1394/9/24 1394/9/28 نمايشگاه
بیشتر
325 قشم نمایشگاه هفته کتاب 1392/8/22 1392/8/29 نمايشگاه
بیشتر
324 قشم نمایشگاه هفته کتاب 1391/8/23 1391/8/30 نمايشگاه
بیشتر
323 قشم نمایشگاه هفته کتاب 1390/8/23 1390/8/30 نمايشگاه
بیشتر
288 قشم برگزاری هفته پژوهش و فناوری سال 1390 1390/9/22 1390/9/28 نمايشگاه
بیشتر
287 قشم برگزاری هفته پژوهش و فناوری سال 1391 1391/9/25 1391/9/30 نمايشگاه
بیشتر
286 قشم برگزاری هفته پژوهش و فناوری سال 1392 1392/9/23 1392/9/27 نمايشگاه
بیشتر
284 قشم برگزاری هفته پژوهش و فناوری سال 1393 1393/9/23 1393/9/26 نمايشگاه