نسخه چاپی
کد 43
نام واحد ایلخچی
نشانی خیابان امام خمینی(ره)
تلفن 04133416064-7
درجه کوچک
تاریخ تأسیس 1382
استان 2
شهر ایلخچی
نشانی وب www.iauil.ac.ir
رایانامه info@iauil.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 2 از 2
 
کد
واحد
عنوان
از تاریخ
تا تاریخ
نوع
بیشتر
601 ایلخچی مراسم بزرگداشت هفته پژوهش سال 95     نمايشگاه
بیشتر
358 ایلخچی مراسم هفته پژوهش سال 93 1393/9/24 1393/9/26 نمايشگاه