نسخه چاپی
کد 6
نام واحد آبادان
نشانی آبادان، ایستگاه 12، فیه، روبروی بیمارستان طالقانی، صندوق پستی 666، کدپستی 6317836531
تلفن 06153360112-5
درجه بزرگ
تاریخ تأسیس 1364
استان 15
شهر آبادان
نشانی وب www.iauabadan.ac.ir
رایانامه abadanazaduni@gmail.com
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 1 از 1
 
کد
واحد
عنوان
از تاریخ
تا تاریخ
نوع
بیشتر
494 آبادان نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی 1394/9/20 1394/9/25 نمايشگاه