نسخه چاپی
کد 8
نام واحد کرج
نشانی کرج، انتهای بلوار موذن و استقلال، مجتمع دانشگاهی آزاد اسلامی، کدپستی 9671697718
تلفن 02634418143-9
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1363
استان 7
شهر کرج
نشانی وب www.kiau.ac.ir
رایانامه info@kiau.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 12 از 12
 
کد
واحد
عنوان
از تاریخ
تا تاریخ
نوع
بیشتر
624 کرج نمایشگاه فعالیتهای ساختارهای فناوری در پارک علم و فناوری البرز 1396/7/26 1396/7/26 نمايشگاه
بیشتر
623 کرج نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار بمناسبت هفته پژوهش درمحل نمایشگاه بین المللی تهران 1396/9/22 1396/9/26 نمايشگاه
بیشتر
622 کرج نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار بمناسبت هفته پژوهش استان البرز 1396/9/4 1396/9/9 نمايشگاه
بیشتر
604 کرج نمایشگاه انتشارات واحد در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1395/2/13 1395/2/23 نمايشگاه
بیشتر
603 کرج نمایشگاه انتشارات واحد در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1394/2/16 1394/2/26 نمايشگاه
بیشتر
602 کرج نمایشگاه انتشارات واحد در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1393/2/10 1393/2/20 نمايشگاه
بیشتر
571 کرج نمایشگاه کتاب 1395/2/15 1395/2/25 نمايشگاه
بیشتر
568 کرج نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی وفناورانه دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با چهارمین جشنواره فرهیختگان 1395/2/25 1395/2/28 نمايشگاه
بیشتر
567 کرج نمایشگاه وفن بازار جانبی جشنواره مخترعان و رویش بنیادملی نخبگان 1394/11/6 1394/11/8 نمايشگاه
بیشتر
566 کرج نمایشگاه هفته پژوهش وفناوری وفن بازار درمحل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران 1395/9/24 1395/9/28 نمايشگاه
بیشتر
565 کرج نمایشگاه هفته پژوهش وفناوری استان البرز 1395/9/16 1395/9/20 نمايشگاه
بیشتر
564 کرج پنجمین جشنواره ملی مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی و هفتمین جشنواره رویش بنیادهای نخبگان البرز و تهران 1394/11/6 1394/11/8 جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی