نسخه چاپی
کد 9
نام واحد دزفول
نشانی دزفول، کوی آزادگان، بلوار دانشگاه، صندوق پستی313، کدپستی 6461645169
تلفن 06142420601-9
درجه  
تاریخ تأسیس 13
استان 15
شهر دزفول
نشانی وب www.iaud.ac.ir
رایانامه info@iaud.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 7 از 7
 
کد
واحد
عنوان
از تاریخ
تا تاریخ
نوع
بیشتر
319 دزفول نمایشگاه دستاوردهای پژوهش از سال 1381 تا 1394     نمايشگاه
بیشتر
318 دزفول نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار ملی آذرماه 1384     نمايشگاه
بیشتر
317 دزفول برگزاری جشنواره دانشجویی ذهن جوان آبان 93     جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی
بیشتر
316 دزفول نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری واحد دزفول به مناسب هفته پژوهش سال 93     نمايشگاه
بیشتر
315 دزفول جشنواره استانی کارآفرینان برتر دانشگاهی استان خوزستان آذرماه 94 1394/9/14 1394/9/19 جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی
بیشتر
314 دزفول نمایشگاه استانی دستاوردهای پژوهشی و فن بازار دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان اسفند 93 1393/12/9 1393/12/14 نمايشگاه
بیشتر
313 دزفول نمایشگاه سراسری دستاوردهای پژوهشی و فن بازار دانشگاه آزاد اسلامی اردیبهشت 94 1394/2/12 1394/2/17 نمايشگاه