نسخه چاپی
کد 33
نام واحد خمینی شهر
نشانی اصفهان، خمینی شهر، منظریه، بلوار دانشجو، صندوق پستی ۱۱۹ - ۸۴۱۷۵ کد پستی ۸۴۱۸۱۴۸۴۹۹
تلفن 14-03133660011
درجه بسیار بزرگ
تاریخ تأسیس 1367
استان 1
شهر خمینی شهر
نشانی وب www.iaukhsh.ac.ir
رایانامه info@iaukhsh.ac.ir
صفحه 
 از 2
     ردیف‌ها 1 تا 50 از 69
 
شرکت در مسابقه
واحد
عنوان
از تاریخ
تا تاریخ
کشور
شهر
نوع
وبگاه
بیشتر
878 خمینی شهر "هشتمين مسابقات ملي دانشجوئي هوافضا دانشگاه صنعتي اميركبير 1395/2/16 1395/2/18 ايران تهران مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
877 خمینی شهر پنجمين دوره مسابقات ملي رباتيك آزاد كردستان 1394/12/12 1394/12/13 ايران كردستان مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
876 خمینی شهر يازدهمين جشنواره ملي ايده هاي برتر دانشگاه يزد 1394/8/1 1394/8/1 ايران يزد جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
875 خمینی شهر مسابقات موسسه بين المللي بتن امريكا ACI- شاخه ايران- بشگاه شماره يك وزارت نفت - تهران 1394/11/27 1394/11/28 ايران تهران مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
874 خمینی شهر مسابقات طراحي ماشين – طراحي موتورسيكلت دانشگاه صنعتي شريف 1394/10/2 1394/10/7 ايران تهران مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
873 خمینی شهر مسابقات نجات تخم مرغ دانشگاه صنعتي مالك اشتر 1394/9/24 1394/9/25 ايران شاهين شهر مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
872 خمینی شهر مسابقات رباتيك كشوري دانشگاه نوشيرواني بابل 1394/7/18 1394/7/22 ايران بابل مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
871 خمینی شهر اولين دوره مسابقات پرنده هاي بدون سرنشين قرار گاه پدافند هوايي مركزي خاتم الانبياء 1394/8/7 1394/8/8 ايران تهران مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
724 خمینی شهر كسب مقام سوم در گرايش هدفمند مسابقات سازه هاي ماكاروني 1393/12/29 1394/7/16 ايران بابل مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
667 خمینی شهر سومین دوره مسابقات كشوري رباتيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور 1394/6/12 1394/6/14 ايران نيشابور مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
666 خمینی شهر چهارمين دوره مسابقات آزاد رباتيك دانشگاه صنعتي شريف 1394/7/1 1394/7/3 ايران تهران مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
260 خمینی شهر جشنواره ممتازين و مبتكرين 1386/9/1 1386/9/1 ايران اصفهان جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
259 خمینی شهر اختراعات جهاني ژنو2008 سوئيس 1387/2/25 1387/2/25 سوئيس ژنو مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
258 خمینی شهر مسابقه خرپاي ماكاروني دانشگاه صنعتي اصفهان 1387/2/25 1387/2/25 ايران اصفهان جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
257 خمینی شهر اولين دوره مسابقات ملي شناورهاي بدون سرنشين دانشگاه صنعتي شريف 1387/9/1 1387/9/1 ايران تهران جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
256 خمینی شهر مسابقات سازه هاي ماكاروني دانشگاه شهركرد 1388/2/19 1388/2/19 ايران شهركرد جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
255 خمینی شهر اولين دوره مسابقات ملي دانشجوئي سازهاي ماكاروني دانشگاه قزوين 1388/9/27 1388/9/27 ايران قزوين مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
254 خمینی شهر مسابقات اختراعات و تكنولوژيهاي جديد كره جنوبي 1388/9/12 1388/9/16 كره جنوبي سئول مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
253 خمینی شهر دومين دوره مسابقات ملي روباتيك خوارزمي 1388/8/1 1388/8/1 ايران تهران جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
242 خمینی شهر يازدهمين جشنواره جوان خوارزمي 1388/9/21 1388/9/21 ايران تهران جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
241 خمینی شهر اختراعات بين المللي ژنو 2010 1389/2/3 1389/2/3 آلمان ژنو مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
240 خمینی شهر اختراعات بين المللي ژنو 2010 1389/2/3 1389/2/3 آلمان ژنو مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
239 خمینی شهر طراحي و ساخت هواپيماي مينياتوري 2010 در كشور آلمان 1389/4/6 1389/4/6 آلمان - مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
238 خمینی شهر طراحي و ساخت هواپيماي مينياتوري 2010 در كشور آلمان 1389/4/6 1389/4/6 آلمان - مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
237 خمینی شهر المپياد مخترعين در علي آباد كتول 1389/8/24 1389/8/25 ايران علي آباد كتول جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
236 خمینی شهر المپياد مخترعين در علي آباد كتول 1389/8/24 1389/8/25 ايران علي آباد كتول جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
235 خمینی شهر المپياد مخترعين در علي آباد كتول 1389/8/24 1389/8/25 ايران علي آباد كتول جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
234 خمینی شهر پلي تكنييك تهران AUTOCUP 2010 1389/7/27 1389/7/30 ايران تهران جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
233 خمینی شهر پلي تكنييك تهران AUTOCUP 2010 1389/7/27 1389/7/30 ايران تهران جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
232 خمینی شهر دوازدهمين جشنواره جوان خوارزمي 1389/9/15 1389/9/15 ايران تهران جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
231 خمینی شهر دوازدهمين جشنواره جوان خوارزمي 1389/9/15 1389/9/15 ايران تهران جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
230 خمینی شهر مسابقات روبوكاپ قزوينRobocup 2010 1389/1/16 1389/1/20 ايران قزوين جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
229 خمینی شهر مسابقات Raad Cup 2010 دانشگاه صنعتي اصفهان 1389/2/8 1389/2/10 ايران اصفهان جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
228 خمینی شهر مسابقات روبوكاپ 2010 سنگاپور 1389/4/28 1389/5/3 سنگاپور - مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
227 خمینی شهر مسابقات سازه هاي ماكاروني دانشگاه صنعتي اصفهان 1389/9/1 1389/9/1 ايران اصفهان جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
226 خمینی شهر اولين نمايشگاه اختراعات كشوري مجمع عالي نخبگان ايران بهارستان اصفهان 1389/2/28 1388/12/29 ايران اصفهان جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
225 خمینی شهر اولين نمايشگاه اختراعات كشوري مجمع عالي نخبگان ايران بهارستان اصفهان 1389/2/28 1388/12/29 ايران اصفهان جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
224 خمینی شهر مسابقات طراحي و ساخت هواپيماهاي مينياتوري IMAV 2011 در كشور هلند 1390/6/21 1390/6/24 هلند - مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
223 خمینی شهر مسابقات طراحي و ساخت هواپيماهاي مينياتوري IMAV 2011 در كشور هلند 1390/6/21 1390/6/24 هلند - مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
222 خمینی شهر جشنواره منطقه اي نوآوري و شكوفائي البرز بنياد ملي نخبگان استان قزوين 1390/7/9 1390/7/9 ايران قزوين جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
221 خمینی شهر دومين المپياد مخترعان ، مبتكران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1390/7/21 1390/7/23 ايران اصفهان جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
220 خمینی شهر دومين المپياد مخترعان ، مبتكران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1390/7/21 1390/7/23 ايران اصفهان جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
219 خمینی شهر دومين المپياد مخترعان ، مبتكران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1390/7/21 1390/7/23 ايران اصفهان جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
218 خمینی شهر دومين المپياد مخترعان ، مبتكران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1390/7/21 1390/7/23 ايران اصفهان جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
217 خمینی شهر دومين المپياد مخترعان ، مبتكران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1390/7/21 1390/7/23 ايران اصفهان جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
216 خمینی شهر دومين المپياد مخترعان ، مبتكران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1390/7/21 1390/7/23 ايران اصفهان جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
215 خمینی شهر دومين دوره ي مسابقه ملي طراحي و ساخت هواپيماي بدون سرنشين دانشگاه صنعتي شريف 1390/10/1 1390/10/1 ايران تهران مسابقة علمی و پژوهشی  
بیشتر
214 خمینی شهر هفتمين نمايشگاه ملي اختراعات وابتكارات درپارك علم و فن آوري يزد 1390/9/27 1390/9/27 ايران يزد جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
213 خمینی شهر دومين دوره مسابقات ملي زيردريايي هاي كنترل از راه دور هوشمند دانشگاه مالك اشتراصفهان 1391/6/16 1391/6/16 ايران اصفهان جشنواره و المپیاد علمی و پژوهشی  
بیشتر
212 خمینی شهر نمايشگاه بين المللي مخترعين نورمبرگ 2012 در كشور آلمان -IENA2012 1391/8/13 1391/8/13 آلمان نورمبرگ مسابقة علمی و پژوهشی