نسخه چاپی
کد 45
نام واحد بستان آباد
نشانی بستان آباد، انتهای خیابان آزادی، جنب شهرک فرهنگیان
تلفن 04143333666 - 04143330801 - 04143331232
درجه  
تاریخ تأسیس 1385
استان 2
شهر بستان آباد
نشانی وب www.iaubos.ac.ir
رایانامه azadbostan_126@yahoo.com

رکوردی یافت نشد