نسخه چاپی
صفحه 
 از 36
     ردیف‌ها 1 تا 50 از 1757
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
جهاد دانشگاهی استان سمنان 1397/3/30 1397/3/31 2 سمنان حسن رهایی- رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان دکتر عبدا... خالصی دوست- ریاست واحد سمینار آموزشی  
بیشتر
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان سمنان 1396/5/1 1398/4/31 2 گرمسار دکتر مهدی شادنوش- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان دکتر علیرضا لادن مقدم-سرپرست واحد علمی و پژوهشی  
بیشتر
بنياد تعاون زندانيان خراسان رضوي 1395/12/30 1396/12/29 1 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد مهندس سيد داود سيدي زاده حسيني، مديرعامل دكتر عباسعلي قزل سوفلو، رياست پژوهشكده    
بیشتر
شركت آب و فاضلاب مشهد 1395/12/30 1397/1/14 5 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد مهندس سيدعليرضا طباطبايي دكتر عباسعلي قزل سوفلو، رياست پژوهشكده    
بیشتر
شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي 1395/2/12 1398/2/12 3 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد مهندس محمدحسين جعفري، مديرعامل و رئيس هيأت مديره دكتر عباسعلي قزل سوفلو، رياست پژوهشكده    
بیشتر
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان 1394/5/21 1397/5/1 3 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد مهندس ابوطالب قزلسفلو، مديركل دكتر عباسعلي قزل سوفلو، رياست پژوهشكده    
بیشتر
شركت توسعه‌گران اقتصاد فناور چالاك 1394/5/1 1399/5/1 5 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد مهندس ناصر صادقي، مديرعامل دكتر عباسعلي قزل سوفلو، رياست پژوهشكده    
بیشتر
شركت نوين كشت اسپادانا ايرانيان 1394/5/1 1399/5/1 5 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد دكتر جواد شباهنگ، مديرعامل دكتر عباسعلي قزل سوفلو، رياست پژوهشكده    
بیشتر
شركت تدبيرگران كارآفرين صنعت (سامانه ثبت اختراع) 1394/12/15 1395/12/15 1 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد مرتضي عطايي نژاد، مدير دكتر عباسعلي قزل سوفلو، رياست پژوهشكده    
بیشتر
سازمان آب و برق خوزستان 1396/2/30 1400/2/30   مرکز تحقیقات تکثیر و پرورش آبزیان واحد اهواز        
بیشتر
اداره شیلات استان خوزستان 1395/11/4 1399/11/4   مرکز تحقیقات تکثیر و پرورش آبزیان واحد اهواز مدیر عامل سازمان رییس واحد    
بیشتر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 1396/6/5 1401/6/5   مرکز تحقیقات تکثیر و پرورش آبزیان واحد اهواز رییس رییس واحد آموزشی- تحقیقاتی  
بیشتر
شركت طراحي و مهندسي سايپا 1395/5/19 1398/5/19 3 مرکز تحقیقاتی تخصصی سیستم های ترمز واحد ایلخچی مهندس محمدرضا زمانلو - مدير عامل شركت طراحي و مهندسي سايپا دكتر آرش رنجبران - رييس واحد. قرار داد ساخت بازوي رباتيك براي استفاده در ساخت و تست ترمز. 2(17).pdf
بیشتر
شركت طراحي و مهندسي سايپا 1395/5/19 1398/5/19 3 مرکز تحقیقاتی تخصصی سیستم های ترمز واحد ایلخچی مهندس محمدرضا زمانلو - مدير عامل شركت طراحي و مهندسي سايپا دكتر آرش رنجبران - رييس واحد.   1(17).pdf
بیشتر
شهرداری سمنان 1397/3/7 1399/3/7 2 سمنان سیدمحمد ناظم رضوی- شهردار دکتر عبدا... خالصی دوست- ریاست واحد پژوهشی و فرهنگی  
بیشتر
موسسه پرتو دانش آسمان 1397/2/2 1400/2/2 2 علی آباد کتول مدیر عامل موسسه پرتو دانش آسمان رئیس واحد علمی تحقیقاتی Scan001_5.jpg
بیشتر
مدیر کل تعاون،کار و رفاه امور اجتماعی استان گلستان 1396/11/4 1399/11/4 3 علی آباد کتول مدیر کل تعاون،کار و رفاه امور اجتماعی استان گلستان رئیس واحد علمی تحقیقاتی (55).jpg
بیشتر
مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان 1396/10/4 1399/10/4 3 علی آباد کتول مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان رئیس واحد علمی تحقیقاتی (44).jpg
بیشتر
شرکت آتین ابر آریا 1396/10/18 1399/10/18 3 علی آباد کتول مدیرعامل شرکت آتین ابر آریا رئیس واحد علمی تحقیقاتی (8).jpg
بیشتر
بافه سیم گلستان 1396/9/1 1399/9/1   علی آباد کتول مدیرعامل کارخانه بافه سیم گلستان رئیس واحد علمی تحقیقاتی (7).jpg
بیشتر
بنیادشهید و امور ایثارگران شهرستان علی آبادکتول 1396/8/10 1401/8/10 5 علی آباد کتول رئیس بنیادشهید و امور ایثارگران شهرستان علی آبادکتول رئیس واحد علمی تحقیقاتی (53).jpg
بیشتر
مدیرکل پدافند غیرعامل 1396/8/10 1399/8/10 3 علی آباد کتول مدیر کل رئیس واحد علمی تحقیقاتی (54).jpg
بیشتر
موسسه فرهنگی میرداماد 1396/8/29 1398/8/29 2 علی آباد کتول مدیر موسسه رئیس واحد علمی تحقیقاتی Scan002.jpg
بیشتر
اداره کل فنی و حرفه ای استان 1397/2/17 1400/2/17 3 علی آباد کتول سید علیرضا حسینی طلب مدير كل آموزش فني و حرفه¬اي استان گلستان دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم رئيس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول آموزشی و تحقیقاتی 2نوان.jpg
بیشتر
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان 1395/3/12 1397/3/12 2 علی آباد کتول کریمی-مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم-رئیس واحد علمی تحقیقاتی (6).jpg
بیشتر
شهرداری بروات 1397/2/19 1398/2/19 1 بم مسعود فاطمی حمید سرحدی همکاری  
بیشتر
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران 1394/5/1 1395/4/1 1 مرکز تحقیقاتی علوم و فناوری غشاء واحد گچساران مهندس امین محمدی دکتر سید جواد حسینی    
بیشتر
سازمان فنی و حرفه ای 1394/8/1 1395/8/1 1 مرکز تحقیقاتی علوم و فناوری غشاء واحد گچساران حمید گرامی دکتر سید جواد حسینی    
بیشتر
اداره صنعت معدن تجارت 1394/9/4 1395/9/4 1 مرکز تحقیقاتی علوم و فناوری غشاء واحد گچساران محمد شریفی دکتر سید جواد حسینی    
بیشتر
داره آموزش و پرورش گچساران 1395/12/1 1 گچساران عبدالعظیم پورالحسینی دکتر سید جواد حسینی 1394/12/1 1395/12/1 1 مرکز تحقیقاتی علوم و فناوری غشاء واحد گچساران سید عبدالعظیم پورالحسینی دکتر سید جواد حسینی    
بیشتر
شرکت تولید اسپاون سارین فام سبز 1397/2/8 1399/2/8 2 صفادشت دکتر ساعد هرسینی حوزه پژوهش و فناوری واحد صفادشت    
بیشتر
پژ وهشکده شمال کشور انستیتو پاستور ایران 1392/9/21 1394/9/21 2 بابل رئیس آزمایشگاه آقای دکتر محسن آسوری رئیس دانشگاه دکتر سید حسین ابراهیمیان علمی پژوهشی  
بیشتر
شهردار نرماشیر 1397/2/9 1398/2/2 1 بم مهدی قائمی حمید سرحدی همکاری  
بیشتر
دانشکده علوم پزشکی مراغه 1396/11/29 1398/11/29 2 مراغه دکتر علی جنتی رئیس دانشکده علوم پژشکی دکتر محمد رضا ولیلو رئیس دانشگاه علمی، آموزشی، پژوهشی، اداری ومالی، فرهنگی و دانشجویی  
بیشتر
شهرداری شهرستان ویژه مراغه 1396/8/11 1398/8/11 2 مراغه مهندس محمد رضا احمدی شهردار مراغه دکتر محمد رضا ولیلو رئیس دانشگاه علمی تحقیقاتی و خدمات علمی  
بیشتر
انجمن مهندسی مالی ایران 1396/11/12 1399/11/12 3 مراغه دکتر فریدون رهنمای رود پشتی نماینده انجمن دکتر محمد ولیلو رئیس دانشگاه علمی ، پژوهشی و خدمات علمی  
بیشتر
ستاد مواد مخدر       واحد نجف آباد        
بیشتر
مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي       واحد نجف آباد        
بیشتر
شبكه ملي مطالعات و توسعه علوم پرستاري       واحد نجف آباد        
بیشتر
مركز پيشگيري و ارتقا سلامت امين       واحد نجف آباد        
بیشتر
اداه كل زندانها       واحد نجف آباد        
بیشتر
اموزش و پرورش       واحد نجف آباد        
بیشتر
اداره كل زندان هاي خراسان شمالي 1396/12/1 1397/12/1 1 بجنورد پژمان پروین مدیر کل رجبعلی وثوقی رییس همکاری  
بیشتر
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان 1397/1/1 1398/1/1 1 سمنان دکتر نیکزاد- رئیس سازمان دکتر عبدالله خالصی دوست- ریاست دانشگاه آموزشی  
بیشتر
موسسه خیریه خادم الحسین 1396/12/15 1397/12/15 1 سمنان حسن طیبی- مدیر موسسه خیریه دکتر عبدالله خالصی دوست آموزشی  
بیشتر
مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال سوء مصرف مواد 1396/11/14 1397/11/14 1 سمنان دکتر مجتبی رجب پور دکتر عبدالله خالصی دوست آموزشی  
بیشتر
شرکت دانیال صنعت آرین       مرکز تحقیقاتی فناوری های نوین ساخت و تولید واحد نجف آباد        
بیشتر
ناظران دقیق تدبیر       مرکز تحقیقاتی فناوری های نوین ساخت و تولید واحد نجف آباد        
بیشتر
شرکت صحت سنج سپاهان       مرکز تحقیقاتی فناوری های نوین ساخت و تولید واحد نجف آباد        
بیشتر
شرکت اتوماسیون آوید بنیان پارسیس       مرکز تحقیقاتی فناوری های نوین ساخت و تولید واحد نجف آباد