نسخه چاپی
صفحه 
 از 36
     ردیف‌ها 1 تا 50 از 1800
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
شرکت برق منطقه ای تهران بزرگ 1394/8/2   4 مرکز تحقیقاتی برق هوشمند و اتوماسیون واحد تهران مرکزی مهندس حسینی دکتر حسین زاده لطفی   BargheTehran.pdf
بیشتر
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 1392/2/1     مرکز تحقیقاتی برق هوشمند و اتوماسیون واحد تهران مرکزی دکتر غفرانی دکتر حمیدرضا رحیمی   Nezammohandesi.pdf
بیشتر
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 1392/2/1     مرکز تحقیقاتی برق هوشمند و اتوماسیون واحد تهران مرکزی دکتر غفرانی دکتر حمیدرضا رحیمی   Nezammohandesi.pdf
بیشتر
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران 1393/9/9   4 مرکز تحقیقاتی برق هوشمند و اتوماسیون واحد تهران مرکزی مهندس بربند دکتر حمیدرضا رحیمی   TozieTehran.pdf
بیشتر
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1394/7/1   4 مرکز تحقیقاتی برق هوشمند و اتوماسیون واحد تهران مرکزی مهندس هاشمی دکتر حمیدرضا رحیمی   TozieTehranBozorg.pdf
بیشتر
شرکت توزیع نیروي برق استان البرز 1395/10/1   2 مرکز تحقیقاتی برق هوشمند و اتوماسیون واحد تهران مرکزی مهندس ناصر اسکندری دکتر علیرضا فیض بخش   TozieAlborz.pdf
بیشتر
پژوهشگاه نیرو 1395/5/23     مرکز تحقیقاتی برق هوشمند و اتوماسیون واحد تهران مرکزی دکتر قاضی زاده دکتر شمس   Pajooheshgah.pdf
بیشتر
Microgrid Research Laboratory, AALBORG University       مرکز تحقیقاتی برق هوشمند و اتوماسیون واحد تهران مرکزی Prof. Josep M. Guerrero دکتر شهرام جوادی   AALBORG.pdf
بیشتر
پژوهشکده رباتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1396/6/1     مرکز تحقیقاتی برق هوشمند و اتوماسیون واحد تهران مرکزی دکتر سعید شیری دکتر شهرام جوادی همکاری تحقیقاتی در زمینه آموزش ، پژوهش و ساخت رباتهای صنعتی Amirkabir.pdf
بیشتر
آزمایشگاه سیستم قدرت و حفاظت دانشگاه خلیج‌فارس 1396/10/16     مرکز تحقیقاتی برق هوشمند و اتوماسیون واحد تهران مرکزی دکتر رحمن دشتی دکتر شهرام جوادی همکاری تحقیقاتی درزمینه آموزش، پژوهش و ساخت در زمینه شبکه های هوشمند و سیستم های حفاظتی khalijefars.pdf
بیشتر
موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی       مرکز تحقیقاتی مهندسی پزشکی        
بیشتر
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران       مرکز تحقیقاتی مهندسی پزشکی        
بیشتر
سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی       مرکز تحقیقاتی مهندسی پزشکی        
بیشتر
قطب آموزش پزشکی       مرکز تحقیقاتی مهندسی پزشکی        
بیشتر
سرم‌سازی رازی       مرکز تحقیقاتی مهندسی پزشکی        
بیشتر
دانشگاه علوم پزشكي مشهد       مرکز تحقیقاتی مهندسی پزشکی        
بیشتر
آموزش‌وپرورش استثنایی خراسان رضوی       مرکز تحقیقاتی مهندسی پزشکی        
بیشتر
پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی       مرکز تحقیقاتی مهندسی پزشکی        
بیشتر
کانون بازپروری و ترک اعتیاد زندگی دوباره 1397/4/1 1402/4/1 5 گرمسار دکتر محمد مختاری دکتر علیرضا لادن مقدم-سرپرست واحد علمی و آموزشی و پژوهشی و درمانی  
بیشتر
سازمان همیاری شهرداری های استان سمنان 1397/4/12 1399/4/12 2 سمنان مهندس حسین موسوی دکتر عبدالله خالصی دوست علمی- پژوهشی- آموزشی  
بیشتر
مجتمع فرهنگی آموزشی دیجیتال استان کرمان 1397/2/20 1399/2/19 2 کرمان احد حائری زاده- مدیر عامل دکتر مریم کاظمی پور- معاون پژوهش و فناوری آموزشی- پژوهشی  
بیشتر
شرکت دانش بنیان خزر الکتريک 1396/10/20 1398/10/20 2 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی        
بیشتر
اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل 1396/10/20 1398/10/20 2 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی        
بیشتر
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ( مازندران) 1396/7/17 1399/7/17 3 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی        
بیشتر
شرکت پژوهشگران فن آور برنا 1396/8/1 1398/8/1 2 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی        
بیشتر
دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل 1396/5/1 1398/5/1 2 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی        
بیشتر
اداره کل زندانهای استان مازندران 1395/9/24 1398/9/24 3 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی        
بیشتر
مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران 1396/3/1 1399/3/1 3 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی        
بیشتر
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق واحد آموزشی مازندران 1395/11/1 1398/11/1 3 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی        
بیشتر
هيأت امنا شهرک صنعتی امام زاده عبدا...آمل 1395/9/15 1397/9/15 2 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی        
بیشتر
شهرداری آمل 1395/5/5 1397/5/5 2 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی        
بیشتر
شرکت کشت و صنعت فرآوری گياهان دارویی سهاجیسا 1394/12/1 1395/12/1 1 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی        
بیشتر
انجمن علمی گیاهان دارویی ایران     1 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی        
بیشتر
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 1391/12/12 1392/12/12 1 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی        
بیشتر
انیستیتو پاستور ایران- پژوهشکده شمال کشور     1 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی        
بیشتر
انجمن علمی داروسازان ایران       مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی        
بیشتر
دانشگاه مازندران     1 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی        
بیشتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن     2 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی        
بیشتر
مرکز مشاوره روان شناختی همراز     1 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی        
بیشتر
مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان 1393/8/27 1395/8/27 2 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی        
بیشتر
انجمن علمی گیاهان دارویی ایران     5 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی        
بیشتر
حقیقی 1397/4/3 1398/4/3 1 شهر بابک مهندس علیرضا هادی زاده دکتر اکبر اسدی آموزشی scan0002(15).jpg
بیشتر
اداره بهزیستی شهرستان شهربابک 1397/2/25 1398/2/25 1 شهر بابک یاسر حاجی زاده دکتر افشین صالحی پژوهشی scan0001(23).jpg
بیشتر
جهاد دانشگاهی استان سمنان 1397/3/30 1397/3/31 2 سمنان حسن رهایی- رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان دکتر عبدا... خالصی دوست- ریاست واحد سمینار آموزشی  
بیشتر
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان سمنان 1396/5/1 1398/4/31 2 گرمسار دکتر مهدی شادنوش- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان دکتر علیرضا لادن مقدم-سرپرست واحد علمی و پژوهشی  
بیشتر
بنياد تعاون زندانيان خراسان رضوي 1395/12/30 1396/12/29 1 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد مهندس سيد داود سيدي زاده حسيني، مديرعامل دكتر عباسعلي قزل سوفلو، رياست پژوهشكده    
بیشتر
شركت آب و فاضلاب مشهد 1395/12/30 1397/1/14 5 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد مهندس سيدعليرضا طباطبايي دكتر عباسعلي قزل سوفلو، رياست پژوهشكده    
بیشتر
شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي 1395/2/12 1398/2/12 3 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد مهندس محمدحسين جعفري، مديرعامل و رئيس هيأت مديره دكتر عباسعلي قزل سوفلو، رياست پژوهشكده    
بیشتر
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان 1394/5/21 1397/5/1 3 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد مهندس ابوطالب قزلسفلو، مديركل دكتر عباسعلي قزل سوفلو، رياست پژوهشكده    
بیشتر
شركت توسعه‌گران اقتصاد فناور چالاك 1394/5/1 1399/5/1 5 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد مهندس ناصر صادقي، مديرعامل دكتر عباسعلي قزل سوفلو، رياست پژوهشكده