نسخه چاپی
صفحه 
 از 39
     ردیف‌ها 1 تا 50 از 1902
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
شرکت حریر خوزستان 1397/9/6     شوش مهندس ظهیری دکتر فرشیدی    
بیشتر
حوزه علمیه خواهران 1397/9/6 1399/9/6 2 دشتستان (برازجان)        
بیشتر
شرکت گاز استان آ.شرقی 1397/9/27 1400/9/27 3 تبریز سیدرضا رهنمای توحیدی- مدیرعامل دکتر حسن رسولی -معاون پژوهشی پژوهشی  
بیشتر
سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان آ.شرقی 1396/12/8 1401/12/8 5 تبریز مهندس شفیعی- رئیس سازمان دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه پزوهشی  
بیشتر
شرکت همگامان 1397/2/10 1398/2/10 1 تبریز ابوالفضل محمدی قدیم- مدیرعامل دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه پژوهشی  
بیشتر
سازمان حفاظت محیط زیست استان . آ. شرقی 1397/3/19 1401/4/10 4 تبریز دکتر قاسمی-مدیر کل دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه    
بیشتر
انجمن مدیران استان آ.شرقی 1397/4/4 1397/4/4 2 تبریز سید باقر شریف زاده- رئیس انجمن دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه پژوهشی  
بیشتر
سازمان جهاد کشاورزی استان آ.شرقی 1397/4/10 1401/4/10 4 تبریز مهندس اکبر فتحی- رئیس سازمان دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه پژوهشی  
بیشتر
مجتمع مس آذربایجان 1397/4/19 1402/4/19 5 تبریز مهندس شریفی -مدیر مجتمع دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه پژوهشی  
بیشتر
سازمان نظام مهندسی ساختمان آ.شرقی 1397/6/4 1399/6/4 2 تبریز طوماری-رئیس سازمان دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه پژوهشی  
بیشتر
تراکتور سازی تبریز 1397/6/21 1399/6/21 2 تبریز مهندس ابوالفتح ابراهیمی- مدیرعامل دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه پژوهشی  
بیشتر
سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان آ.شرقی 1397/8/3 1398/8/3 1 تبریز اصغر جعفری دکتر حسن رسولی -معاون پژوهشی آموزشی  
بیشتر
ستاد مبارزه با مواد مخدر استان آ.شرقی 1397/7/16 1399/7/16 2 تبریز بهروز مهدوی-مشاور استاندار دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه پژوهشی  
بیشتر
انجمن ماشین سازان و قطعه سازان خودرو 1397/7/17   3 تبریز یونس اکبر پور- رئیس انجمن دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه پژوهشی  
بیشتر
انجمن ماشین سازان و قطعه سازان خودرو 1397/6/7   3 تبریز یونس اکبر پور- رئیس انجمن دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه پژوهشی  
بیشتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر 1397/3/1 1401/3/30 60 شاهین شهر دکترمسعود جعفری نژاد دکنر مسعود نصری همکاری های علمی ، پژوهشی و اموزشی  
بیشتر
شرکت آریا سپهر سپیدان 1396/6/19 1398/6/19 24 شاهین شهر مهدی بابایی دکتر سید حمید رضا رئیس السادات همکاریهای علمی و پژوهشی  
بیشتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر 1396/7/1 1401/7/1 5 سمنان دکتر سلطانی فر- رئیس واحد دکتر عبدالله خالصی دوست- رییس واحد اموزشی  
بیشتر
شرکت ره پویش بنیان 1396/1/15 1399/1/15 3 سمنان امیرعلی نقی زاده-مدیرعامل شرکت دکتر عبدالله خالصی دوست- رییس واحد    
بیشتر
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان 1397/6/3 1399/6/3 2 سمنان دکتر محمدرضا سوقندی- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان دکتر عبدالله خالصی دوست- رییس واحد علمی پژوهشی آموزشی  
بیشتر
فرماندهی انتظامی استان سمنان 1397/6/1 1399/6/1 2 سمنان سرتیپ دوم پاسدار روح الامین قاسمی دکتر عبدالله خالصی دوست- رییس واحد علمی پژوهشی آموزشی  
بیشتر
حوزه علمیه خواهران استان سمنان با نمایندگی حجه الاسلام و المسلمین آقای سید علی مهدی نژاد 1397/8/27 1399/8/27 2 سمنان حجه الاسلام و المسلمین آقای علیرضا صابریان دکتر عبدالله خالصی دوست- رییس واحد تحقیقاتی  
بیشتر
حوزه علمیه برادران استان سمنان با نمایندگی حجه الاسلام و المسلمین آقای سید علی مهدی نژاد 1397/8/27 1399/8/27 2 سمنان حجه الاسلام و المسلمین آقای سید علی مهدی نژاد دکتر عبدالله خالصی دوست- رییس واحد تحقیقاتی  
بیشتر
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان 1397/7/25 1400/7/25 3 گرمسار فاطمه منصوری دکتر علیرضا لادن مقدم-سرپرست واحد علمی و آموزشی و پژوهشی  
بیشتر
اتاق تعاون ایران 1396/9/11 1399/9/11 3 مرکز تحقیقاتی آمایش سرزمین واحد یادگار امام بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران دکتر سعید قاضی مغربی رئیس واحد همکاری علمی پژوهشی  
بیشتر
اداره هواشناسی استان گلستان 1396/10/20 1401/10/20 5 گرگان مهندس نوربخش داداشی تنکابنی مدیر کل هواشناسی استان گلستان دکتر سید علی طاهری آموزشی پژوهشی hava.pdf
بیشتر
شرکت گاز استان گلستان 1397/8/22 1400/8/22 3 گرگان مهندس رحیمی مدیر کل شرکت گاز استان گلستان دکتر سید علی طاهری آموزشی پژوهشی  
بیشتر
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 1397/7/9 1401/7/9 5 گرگان مهندس علی اکبر نصیری مدیر کل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان دکتر سید علی طاهری آموزشی پژوهشی bargh.pdf
بیشتر
شرکت تحقیقاتی پژوهشی پیمان نصر گلستان 1397/7/8 1399/7/8 2 گرگان مهندس مجتبی نصیری مدیر عامل شرکت تحقیقاتی پژوهشی پیمان نصر گلستان دکتر سید علی طاهری پژوهشی peyman nasr.pdf
بیشتر
سازمان اوقاف و امور خیریه استان گلستان 1397/7/5 1399/7/5 2 گرگان روح اله سلیمانی فرد مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان دکتر سید علی طاهری آموزشی پژوهشی oghaf.pdf
بیشتر
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان 1397/6/11 1400/6/11 3 گرگان سید علیرضا حسینی طلب مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان دکتر سید علی طاهری آموزشی پژوهشی fani va herfee.pdf
بیشتر
اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی استان گلستان 1397/7/22 1400/7/22 3 گرگان دکتر سعید مازندرانی-مدیر کل اداره تعاون کار رفاه اجتماعی دکتر سید علی طاهری آموزشی پژوهشی edare kar.pdf
بیشتر
موسسه زرین کلک 1397/8/28 1397/9/10   پرند برهان دهقان سید عبدالله میرغیاثی آموزشی -پژوهشی  
بیشتر
موسسه سفیر قلم 1397/7/23 1397/8/6   پرند محمد صادقی سیار سید عبدالله میرغیاثی آموزشی- پژوهشی  
بیشتر
مجتمع فنی تهران 1397/7/15 1398/7/14 1 پرند علی جعفر پناه سید عبدالله میرغیاثی آموزشی -پژوهشی  
بیشتر
مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 1397/7/10 1402/7/10 5 قوچان رئیس دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی-پژوهشی  
بیشتر
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی 1396/8/1 1397/8/1 1 قوچان رئیس دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید عباسی قوچان 1396/1/30 1398/1/30 2 قوچان رئیس دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
شرکت صنایع غذایی دشت دوین شرق 1395/12/10 1398/12/10 3 قوچان مدیرعامل دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
موسسه حامی پیوند کارآفرینان 1395/7/1 1398/7/1 3 قوچان ریاست دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
فرماندهی انتظامی شهرستان قوچان 1394/10/1 1397/10/1 3 قوچان فرماندهی دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی 1394/5/24 1396/5/24 2 قوچان رئیس دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
شهرداری شهرستان قوچان 1395/7/27 1398/7/27 3 قوچان شهردار دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان قوچان 1394/5/15 1397/5/15 3 قوچان ریاست دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی 1392/8/20 1397/12/29 5 قوچان ریاست دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی 1392/3/13 1395/3/13 3 قوچان فرماندهی دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی 1392/1/24 1397/1/24 5 قوچان فرماندهی دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی 1389/8/25 1390/8/25 1 قوچان مدیرعامل دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
شرکت سیمان بجنورد 1387/6/1 1390/6/1 3 قوچان مدیرعامل دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
گروه عالی کارخانجات پارت لاستیک 1392/3/13 1395/3/13 3 قوچان مدیرعامل دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی