نسخه چاپی
صفحه 
 از 38
     ردیف‌ها 1 تا 50 از 1871
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
موسسه زرین کلک 1397/8/28 1397/9/10   پرند برهان دهقان سید عبدالله میرغیاثی آموزشی -پژوهشی  
بیشتر
موسسه سفیر قلم 1397/7/23 1397/8/6   پرند محمد صادقی سیار سید عبدالله میرغیاثی آموزشی- پژوهشی  
بیشتر
مجتمع فنی تهران 1397/7/15 1398/7/14 1 پرند علی جعفر پناه سید عبدالله میرغیاثی آموزشی -پژوهشی  
بیشتر
مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 1397/7/10 1402/7/10 5 قوچان رئیس دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی 1396/8/1 1397/8/1 1 قوچان رئیس دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید عباسی قوچان 1396/1/30 1398/1/30 2 قوچان رئیس دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
شرکت صنایع غذایی دشت دوین شرق 1395/12/10 1398/12/10 3 قوچان مدیرعامل دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
موسسه حامی پیوند کارآفرینان 1395/7/1 1398/7/1 3 قوچان ریاست دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
فرماندهی انتظامی شهرستان قوچان 1394/10/1 1397/10/1 3 قوچان فرماندهی دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی 1394/5/24 1396/5/24 2 قوچان رئیس دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
شهرداری شهرستان قوچان 1395/7/27 1398/7/27 3 قوچان شهردار دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان قوچان 1394/5/15 1397/5/15 3 قوچان ریاست دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی 1392/8/20 1397/12/29 5 قوچان ریاست دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی 1392/3/13 1395/3/13 3 قوچان فرماندهی دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی 1392/1/24 1397/1/24 5 قوچان فرماندهی دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی 1389/8/25 1390/8/25 1 قوچان مدیرعامل دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
شرکت سیمان بجنورد 1387/6/1 1390/6/1 3 قوچان مدیرعامل دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
گروه عالی کارخانجات پارت لاستیک 1392/3/13 1395/3/13 3 قوچان مدیرعامل دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
امور آب و فاضلاب شهرستان قوچان 1389/1/16 1390/1/16 1 قوچان ریاست دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
شرکت کیک و کلوچه گوارا( خدیوپور) 1389/2/5 1390/12/5 1 قوچان مدیرعامل دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
شرکت گاز استان خراسان رضوی 1392/1/24 1397/1/24 5 قوچان مدیرعامل دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 1391/7/1 1396/6/31 5 قوچان رئیس دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
و پژوهشكده نوح(ع) 1391/7/1 1394/7/1 3 قوچان رئیس دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
و پارك علم وفناوري استان خراسان رضوي 1391/4/14 1394/4/14 3 قوچان ریاست دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران سرخس) 1391/11/4 1393/11/4 2 قوچان مدیرعامل دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
شرکت شانا پالایش موفقین 1390/8/10 1393/8/10 3 قوچان مدیرعامل دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
انجمن مهندسی شیمی ایران 1390/6/5 1393/8/10 3 قوچان رئیس دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان 1389/12/22 1392/12/22 3 قوچان ریاست دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی (بار سوم) 1390/8/10 1392/8/10 2 قوچان مدیرعامل دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
جهاد دانشگاهي واحد مشهد 1389/4/31 1392/4/31 3 قوچان   دکتر مهدی وطن ÷رست- رئیس واحد علمی  
بیشتر
شرکت برق منطقه ای زنجان       مرکز تحقیقاتی مدلسازی و بهینه سازی واحد تهران جنوب        
بیشتر
موسسه کار و تامین اجتماعی 1397/7/29 1398/7/29 1 شیراز دکتر محمدرضا سپهری رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم رئیس واحد شیراز    
بیشتر
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 1397/3/23 1400/3/23 3 شیراز مهندس قاسم رضایی سرپرست پژوهش،توسعه و فناوری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم رئیس واحد شیراز    
بیشتر
شهرداری شیراز 1397/4/10 1400/4/10 3 شیراز مهندس حیدر اسکندرپور شهردار شیراز دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم رئیس واحد    
بیشتر
سازمان تعاونی روستایی 1396/8/3 1399/8/3 3 شوشتر هوشنگ افسر دیر دکتر محمد حسین پورمحمدی همکاری مشترک  
بیشتر
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی 1395/12/4 1398/12/4 3 شوشتر سید نور محمد پور دکتر محمد حسین پورمحمدی همکاری مشترک  
بیشتر
اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان 1396/11/6 1397/11/6 1 شوشتر عبدالنبی سواعدی دکتر محمد حسین پورمحمدی همکاری  
بیشتر
جهاد کشاورزی خوزستان 1396/6/1 1399/6/1 3 شوشتر کیخسرو چنگلوایی دکتر محمد حسین پورمحمدی همکاری فی مابین  
بیشتر
شرکت آبیاری وزهکشی کارون بزرگ 1396/9/28     شوشتر مهندس محسن سعادت دکتر محمد حسین پورمحمدی همکاری  
بیشتر
سازمان صنعت معدن تجارت 1396/1/20 1399/1/20 3 شوشتر سیدنورالله حسن زاده دکتر محمد حسین پورمحمدی همکاری فی مابین  
بیشتر
شرکت برق منطقه ای خوزستان 1395/10/2 1398/10/2 3 شوشتر محمود دشت بزرگ دکتر محمد حسین پورمحمدی همکاری  
بیشتر
شرکت خدماتی دیجیتالی الکترونیک 1397/4/1 1400/4/1 3 شوشتر مدیر شرکت فرزاد میراحمدی دکتر محمد حسین پور محمدی    
بیشتر
خانه کارگر شوشتر 1397/4/1 1400/4/1 3 شوشتر دبیر اجرایی علی علیزاده دکتر محمد حسین پور محمدی    
بیشتر
مجتمع چاپ نورگرافیک 1397/4/1 1400/4/1 3 شوشتر مدیر نور گرافیک محمد شانه سازان دکتر محمد حسین پورمحمدی    
بیشتر
مرکز فرهنگی مصباح 1397/3/1 1400/3/1 3 شوشتر مدیر مرکز مصطفی عظیمی دکتر محمد حسین پور محمدی    
بیشتر
مرکز مشاوره شغلی بشارت 1397/3/1 1400/3/1 3 شوشتر مدیر مرکز مراد سوسنی دکتر محمد حسین پورمحمدی    
بیشتر
شرکت خدماتی و آموزشی رهپویان طب صنعت جنوب 1397/3/1 1400/3/1 3 شوشتر مدیر عامل عسکر سلحشور دکتر محمد حسین پورمحمدی    
بیشتر
صنعت طلایی برق( خانه برق) 1397/3/1 1400/3/1 3 شوشتر مدیر عامل سجاد کایدانی دکتر محمد حسین پورمحمدی تفاهم نامه  
بیشتر
بارمان پارسه امرتات 1397/3/1 1400/3/1 3 شوشتر نمایندگی شرکت بارمان پوریا رزاز دکتر محمد حسین پورمحمدی تفاهم نامه  
بیشتر
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی امید جوان 1397/3/1 1400/3/1 3 شوشتر مدیر مرکز شهین رائی دکتر محمد حسین پورمحمدی تفاهم نامه