نسخه چاپی
کد 1
نام واحد علی آبادکتول
نشانی علی آباد کتول- بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، کد پستی :93451-49417
تلفن 01734224500 - 01734222300
درجه بسیار بزرگ
تاریخ تأسیس 1364
استان 3
شهر علی آباد کتول
نشانی وب www.aliabadiau.ac.ir
رایانامه ravabet@aliabadiau.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 22 از 22
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
موسسه پرتو دانش آسمان 1397/2/2 1400/2/2 2 علی آبادکتول مدیر عامل موسسه پرتو دانش آسمان رئیس واحد علمی تحقیقاتی Scan001_5.jpg
بیشتر
مدیر کل تعاون،کار و رفاه امور اجتماعی استان گلستان 1396/11/4 1399/11/4 3 علی آبادکتول مدیر کل تعاون،کار و رفاه امور اجتماعی استان گلستان رئیس واحد علمی تحقیقاتی (55).jpg
بیشتر
مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان 1396/10/4 1399/10/4 3 علی آبادکتول مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان رئیس واحد علمی تحقیقاتی (44).jpg
بیشتر
شرکت آتین ابر آریا 1396/10/18 1399/10/18 3 علی آبادکتول مدیرعامل شرکت آتین ابر آریا رئیس واحد علمی تحقیقاتی (8).jpg
بیشتر
بافه سیم گلستان 1396/9/1 1399/9/1   علی آبادکتول مدیرعامل کارخانه بافه سیم گلستان رئیس واحد علمی تحقیقاتی (7).jpg
بیشتر
بنیادشهید و امور ایثارگران شهرستان علی آبادکتول 1396/8/10 1401/8/10 5 علی آبادکتول رئیس بنیادشهید و امور ایثارگران شهرستان علی آبادکتول رئیس واحد علمی تحقیقاتی (53).jpg
بیشتر
مدیرکل پدافند غیرعامل 1396/8/10 1399/8/10 3 علی آبادکتول مدیر کل رئیس واحد علمی تحقیقاتی (54).jpg
بیشتر
موسسه فرهنگی میرداماد 1396/8/29 1398/8/29 2 علی آبادکتول مدیر موسسه رئیس واحد علمی تحقیقاتی Scan002.jpg
بیشتر
اداره کل فنی و حرفه ای استان 1397/2/17 1400/2/17 3 علی آبادکتول سید علیرضا حسینی طلب مدير كل آموزش فني و حرفه¬اي استان گلستان دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم رئيس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول آموزشی و تحقیقاتی 2نوان.jpg
بیشتر
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان 1395/3/12 1397/3/12 2 علی آبادکتول کریمی-مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم-رئیس واحد علمی تحقیقاتی (6).jpg
بیشتر
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1391/6/27     علی آبادکتول مدیر عامل استان ریاست واحد پژوهشی تحقیقاتی 1 004.jpg
بیشتر
شرکت گاز استان گلستان 1389/8/5 1393/8/5 4 علی آبادکتول مدیر عامل استان ریاست واحد پژوهشی تحقیقاتی  
بیشتر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان 1389/10/1     علی آبادکتول مدیر عامل استان ریاست واحد پژوهشی تحقیقاتی Picture 003(2).jpg
بیشتر
دفتر تحقیقات کاربردی پلیس استان گلستان 1388/4/11   4 علی آبادکتول مدیر کل استان ریاست واحد پژوهشی تحقیقاتی Picture 004.jpg
بیشتر
پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 1389/3/27 1393/3/27 4 علی آبادکتول معاون پژوهشی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ریاست واحد   Picture(1).jpg
بیشتر
انجمن سینمای جوان گرگان 1393/11/5     علی آبادکتول مدیر کل استان ریاست واحد پژوهشی تحقیقاتی  
بیشتر
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گلستان 1388/9/3     علی آبادکتول مدیر کل استان ریاست واحد پژوهشی تحقیقاتی Picture 003(1).jpg
بیشتر
اداره کل کتابخانه های استان گلستان 1391/3/2 1395/3/2 4 علی آبادکتول مدیر کل استان ریاست واحد پژوهشی - تحقیقاتی 4(4).jpg
بیشتر
اداره کل کار و رفاه اجتماعی 1389/5/28 1394/5/28 5 علی آبادکتول مدیر کل استان ریاست واحد پژوهشی - تحقیقاتی Picture 001(2).jpg
بیشتر
اداره کل تعاون استان گلستان 1389/6/25 1393/6/25 4 علی آبادکتول مدیر کل استان ریاست واحد پژوهشی - تحقیقاتی Picture 003.jpg
بیشتر
اداره کل تامین اجتماعی استان گلستان 1391/3/2 1395/3/2 4 علی آبادکتول مدیر کل استان ریاست واحد پژوهشی - تحقیقاتی اجتماعي4.jpg
بیشتر
بهزيستي استان گلستان 1391/4/7 1395/4/7 4 علی آبادکتول مدیر کل استان ریاست واحد پژوهشی - تحقیقاتی 4(5).jpg