نسخه چاپی
کد 10
نام واحد شوشتر
نشانی شوشتر، شوشترنو، بلوار دانشگاه، کدپستی 6451741117
تلفن 06136232491-9
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1368
استان 15
شهر شوشتر
نشانی وب www.iau-shoushtar.ac.ir
رایانامه info@iau-shoushtar.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 21 از 21
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
شرکت کشت و صنعت امام خمینی(ره) 1398/9/30 1401/9/30 3 شوشتر        
بیشتر
ایران کود 1398/9/1 1401/9/1 3 شوشتر        
بیشتر
موسسه معین بنیاد 1398/8/20 1401/8/20 3 شوشتر        
بیشتر
سازمان تعاونی روستایی 1396/8/3 1399/8/3 3 شوشتر هوشنگ افسر دیر دکتر محمد حسین پورمحمدی همکاری مشترک  
بیشتر
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی 1395/12/4 1398/12/4 3 شوشتر سید نور محمد پور دکتر محمد حسین پورمحمدی همکاری مشترک  
بیشتر
اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان 1398/12/25 1401/12/25 3 شوشتر عبدالنبی سواعدی دکتر محمد حسین پورمحمدی همکاری  
بیشتر
جهاد کشاورزی خوزستان 1396/6/1 1399/6/1 3 شوشتر کیخسرو چنگلوایی دکتر محمد حسین پورمحمدی همکاری فی مابین  
بیشتر
شرکت آبیاری وزهکشی کارون بزرگ 1396/9/28     شوشتر مهندس محسن سعادت دکتر محمد حسین پورمحمدی همکاری  
بیشتر
سازمان صنعت معدن تجارت 1396/1/20 1399/1/20 3 شوشتر سیدنورالله حسن زاده دکتر محمد حسین پورمحمدی همکاری فی مابین  
بیشتر
شرکت برق منطقه ای خوزستان 1395/10/2 1398/10/2 3 شوشتر محمود دشت بزرگ دکتر محمد حسین پورمحمدی همکاری  
بیشتر
شرکت خدماتی دیجیتالی الکترونیک 1397/4/1 1400/4/1 3 شوشتر مدیر شرکت فرزاد میراحمدی دکتر محمد حسین پور محمدی    
بیشتر
خانه کارگر شوشتر 1397/4/1 1400/4/1 3 شوشتر دبیر اجرایی علی علیزاده دکتر محمد حسین پور محمدی    
بیشتر
مجتمع چاپ نورگرافیک 1397/4/1 1400/4/1 3 شوشتر مدیر نور گرافیک محمد شانه سازان دکتر محمد حسین پورمحمدی    
بیشتر
مرکز فرهنگی مصباح 1397/3/1 1400/3/1 3 شوشتر مدیر مرکز مصطفی عظیمی دکتر محمد حسین پور محمدی    
بیشتر
مرکز مشاوره شغلی بشارت 1397/3/1 1400/3/1 3 شوشتر مدیر مرکز مراد سوسنی دکتر محمد حسین پورمحمدی    
بیشتر
شرکت خدماتی و آموزشی رهپویان طب صنعت جنوب 1397/3/1 1400/3/1 3 شوشتر مدیر عامل عسکر سلحشور دکتر محمد حسین پورمحمدی    
بیشتر
صنعت طلایی برق( خانه برق) 1397/3/1 1400/3/1 3 شوشتر مدیر عامل سجاد کایدانی دکتر محمد حسین پورمحمدی تفاهم نامه  
بیشتر
بارمان پارسه امرتات 1397/3/1 1400/3/1 3 شوشتر نمایندگی شرکت بارمان پوریا رزاز دکتر محمد حسین پورمحمدی تفاهم نامه  
بیشتر
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی امید جوان 1397/3/1 1400/3/1 3 شوشتر مدیر مرکز شهین رائی دکتر محمد حسین پورمحمدی تفاهم نامه  
بیشتر
بیمه عمر و آتیه پاسارگاد کد 618 1397/3/1 1400/3/1 3 شوشتر مدیریت بیمه ماندانا آبروشن دکتر محمد حسین پورمحمدی تفاهم نامه  
بیشتر
lمرکز اموزش فنی حزفه ای شوشتر 1395/4/1 1398/4/1 3 شوشتر رییس مرکز رییس دانشگاه همکاری فیمابین