نسخه چاپی
کد 12
نام واحد ماهشهر
نشانی ماهشهر، بلوار امام خمینی(ره)، خیابان دانشگاه، کدپستی 77439-63519
تلفن 06152338576
درجه بسیار بزرگ
تاریخ تأسیس 1368
استان 15
شهر ماهشهر
نشانی وب www.mhriau.ac.ir
رایانامه mahshahr.iau@gmail.com
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 10 از 10
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
شرکت پتروشیمی مارون 1393/1/1 1393/12/29 1 ماهشهر مهندس شریف موسوی مدیر عامل ریاست دانشگاه حسین محمدیان    
بیشتر
شرکت پتروشیمی امیر کبیر 1392/6/25 1393/6/25 1 ماهشهر حمید وفایی مدیرعامل شرکت ریاست دانشگاه حسین محمدیان    
بیشتر
شرکت پتروشیمی امیر کبیر 1393/7/1 1394/7/1 1 ماهشهر حمید وفایی مدیرعامل شرکت ریاست دانشگاه حسین محمدیان    
بیشتر
شرکت پتروشیمی غدیر 1392/9/10 1394/8/10 1 ماهشهر زنگنه مدیرعامل ریاست دانشگاه حسین محمدیان    
بیشتر
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 1392/11/1 1393/11/1 1 ماهشهر   ریاست دانشگاه حسین محمدیان    
بیشتر
اداره کل بنادر ودریانوردی استان خوزستان 1391/3/21 1392/3/21 1 ماهشهر ابراهیم ایدنی مدیر کل ریاست دانشگاه حسین محمدیان علمی پژوهشی آموزشی وخدماتی  
بیشتر
شرکت پتروشیمی بندرامام 1391/4/18 1393/4/18 2 ماهشهر خانم عیدی وند ریاست پژوهش وتوسعه ریاست دانشگاه حسین محمدیان آموزشی تحقیقاتی وفناوری  
بیشتر
شرکت پتروشیمی فجر 1391/3/9 1393/3/9 2 ماهشهر شهریاری مدیر عامل ریاست دانشگاه حسین محمدیان آموزشی تحقیقاتی وفناوری  
بیشتر
شرکت پتروشیمی مارون 1390/3/30 1392/3/30 2 ماهشهر مهندس شریف موسوی مدیر عامل علیرضا صفائی مهاونت پژوهش آموزشی تحقیقاتی وفناوری  
بیشتر
شرکت پتروشیمی غدیر 1391/4/20 1393/4/20 2 ماهشهر هاشم زاده مدیر مجتمع ریاست دانشگاه حسین محمدیان آموزشی تحقیقاتی فناوری