نسخه چاپی
کد 14
نام واحد ورامین (پیشوا)
نشانی پیشوا، شهرک نقش جهان، کد پستی ۷۵۸۹۵ - ۳۳۸۱۷
تلفن ۰۲۱۳۶۷۲۵۰۱۰-۴
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1363
استان 10
شهر ورامين پيشوا
نشانی وب www.iauvaramin.ac.ir
رایانامه ii@gg.com
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 2 از 2
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
جهاد کشاورزی شهرستان ورامین 1395/11/10 1396/11/10 1 ورامین (پیشوا) محمد حسین تاجیک دکتر حسینعلی شیبانی کارگاه های تخصصی- آموزشی  
بیشتر
انجمن علیمی شتر ایران 1395/8/25 1398/8/25 3 ورامین (پیشوا) دکتر سعید زیبایی دکتر حسینعلی شیبانی همکاری عملی و پژوهشی