نسخه چاپی
کد 16
نام واحد زابل
نشانی زابل، کیلومتر 4 جاده زابل - بنجار، بعداز پمپ بنزین کدپستی 9861619395
تلفن 05432662788 , 05432662776
درجه متوسط
تاریخ تأسیس 0
استان 18
شهر زابل
نشانی وب www.iauzabol.ac.ir
رایانامه www.uni@iauzabol.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 7 از 7
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
اداره کل شیلات سیستان 1388/12/29 1389/12/29 1 زابل مهندس غلامرضا سندگل دکتر محمد رضا نورا علمی و پژوهشی  
بیشتر
شهرداری زابل 1388/12/29   5 زابل مهندس احمددهمرده دکتر محمد رضا نورا علمی پژوهش و اجرایی  
بیشتر
موسسه استاندارد 1385/12/29 1386/12/29 1 زابل مهندس مسعود مالکی دکتر سید محمد رضا حسینی طباطبایی علمی فنی و پژوهشی  
بیشتر
سازمان جغرافیایی 1388/12/29 1389/12/29 1 زابل سرتیپ دوم محمد حسن نامی دکتر محمد رضا نورا علمی و پژوهشی  
بیشتر
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی 1389/12/29 1390/12/29 1 زابل اسماعیل عاقلی دکتر محمد رضا نورا علمی و فنی و پژوهشی  
بیشتر
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 1389/12/29   5 زابل مهندس پیری دکتر محمدرضا نورا پژوهشی  
بیشتر
دانشگاه علوم پزشکی زابل 1388/12/29   5 زابل دکتر مهین بدخش دکتر محمدرضا نورا تحقیقاتی و اجرایی