نسخه چاپی
کد 2
نام واحد سازمان‌مرکزی
نشانی تهران، بزرگ‌راه شهید ستاری
تلفن 47353508
درجه  
تاریخ تأسیس 1361
استان 34
شهر تهران
نشانی وب www.iau.ir
رایانامه ES.sanat@iui.iau.ir
صفحه 
 از 2
     ردیف‌ها 1 تا 50 از 73
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری 1397/11/3 1400/12/2 3 سازمان‌مرکزی دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه دکتر سورنا ستاری معاون علمی، فناوری رئیس جمهور همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی Moavenate Elmi va Fanavari 1397 - 1400.pdf
بیشتر
سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور 1396/12/2 1401/12/2 5 سازمان‌مرکزی دکتر بیژن رنجبر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی حسین قدیانی رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی Sazman Basij Elmi Pajooheshi va Fanavari Keshvar 1396-1401.pdf
بیشتر
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 1396/3/27 1399/3/27 3 سازمان‌مرکزی علی یزدانی زییس سازمان صنایع کوچک مرتضی موسی خانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه همکاری sanaye kuchak.pdf
بیشتر
مجلس اعلای اسلامی عراق 1396/3/18 1401/3/18 5 سازمان‌مرکزی سید محسن حکیم دکتر علی اکبر ولایتی- دکتر علی محمد نوریان علمی آموزشی و فرهنگی aragh.pdf
بیشتر
پارک علم و فناوری اسکولکوا 2016/9/19 2018/11/29 3 سازمان‌مرکزی نیکولای گاراچیف معاون ریاست بنیاد اسکولکوا ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه همکاری skolkovo.pdf
بیشتر
پارک زیست فناوری خلیج فارس 1395/12/4 1398/12/4 3 سازمان‌مرکزی سیدمحمدرضا آقامیری داود ثمری، منصور آزاد   Park Zist fanavari Khalij Fars.pdf
بیشتر
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 1395/11/1 1398/11/1 3 سازمان‌مرکزی سردار ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه هماکاری fateb.pdf
بیشتر
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1395/9/1 1398/9/1 3 سازمان‌مرکزی اسکندر زند رییس سازمان ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه همکاری keshavarzi.pdf
بیشتر
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1395/9/10 1400/9/10 5 سازمان‌مرکزی سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی حمید میرزاده رییس دانشگاه همکاری vezarate behdasht.pdf
بیشتر
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی     5 سازمان‌مرکزی حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی حمید میرزاده رییس دانشگاه    
بیشتر
سازمان بهزیستی 1394/7/27 1396/7/27 2 سازمان‌مرکزی انوشیروان محسنی بندپی رییس سازمان بهزیستی سید طه هاشمی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه همکاری behzisti.pdf
بیشتر
داشگاه برگن 1395/4/15 1400/4/15 5 سازمان‌مرکزی آرن اسکوگ معاون پژوهش و فناوری ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه    
بیشتر
دانشگاه گوبکین 1395/2/19 1400/2/19 5 سازمان‌مرکزی پروفسور ویکتور مارتینوف رییس دانشگاه نفت و گاز گوبکین روسیه دکتر حمید میرزاده رییس دانشگاه    
بیشتر
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران     3 سازمان‌مرکزی علی یزدانی مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه همکاری  
بیشتر
معاونت پژوهض و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1395/4/22 1397/4/22 2 سازمان‌مرکزی وحید احمدی معاون پژوهش وفناوری ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه همکاری vezarat olum.pdf
بیشتر
ستاد کل نیروهای مسلح 1395/4/15 1396/5/15 1 سازمان‌مرکزی معاون نیروی انسانی و رییس ارکام و امور مشترک نیروهای مسلح حمید میرزاده رییس دانشگاه همکاری setad kol.pdf
بیشتر
شرکت ملی نفت ایران 1393/7/15 1403/7/15 10 سازمان‌مرکزی رکن الدین جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران حمید میرزاده رییس دانشگاه همکاری  
بیشتر
وزارت نفت 1393/7/15 1403/7/15 10 سازمان‌مرکزی بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت حمید میرزاده رییس دانشگاه همکاری  
بیشتر
جهاد کشاورزی 1395/5/6 1400/5/6 5 سازمان‌مرکزی محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی وزارت فریدون رهنمای رودپشتی معاون برنامه ربزی و دانش بنیان همکاری jahad keshavarzi.pdf
بیشتر
سازمانن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 1395/5/5 1399/5/5 4 سازمان‌مرکزی احمد کبیری رییس سازمان فریدون رهنمای رودپشتی معاون برنامه ربزی و دانش بنیان همکاری manabe tabiee.pdf
بیشتر
پژوهشگاه صنعت نفت 1395/3/20 1400/3/20 5 سازمان‌مرکزی امیرعباس حسینی معاون فناوری و وامور بین الملل ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه همکاری های مرکز تحصیلات تکمیلی Pajooheshgah Naft.pdf
بیشتر
کمیته ملی یونسکو 1395/3/17 1398/3/17 3 سازمان‌مرکزی سعداله نصیری قیداری دیر کل کمیسیون ملی یونسکو حمید میرزاده رییس دانشگاه همکاری unesco.pdf
بیشتر
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 1393/11/5 1396/11/5 3 سازمان‌مرکزی محمدرضا زمانی رییس پژوهشگاه حمید میرزاده رییس دانشگاه همکاری jenetic.docx
بیشتر
دانشگاه علوم انتظامی امین 1394/10/30 1397/10/29 3 سازمان‌مرکزی لطفعلی بختیاری رییس دانشگاه علوم انتظامی امین ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آموزشی-پژوهشی amin.pdf
بیشتر
سازمان عقیدتی سیاسی ناجا 1394/12/8 1397/12/8 3 سازمان‌مرکزی محمدحسن توسلیرییس سازمان مطالعات و تحقیقات اسلامی سازمان عقیدتی و سیاسی ناجا ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آموزشی -پژوهشی aghidati Siasi NAJA.pdf
بیشتر
واحد الکترونیکی 1394/10/23 1398/10/23 4 سازمان‌مرکزی محمدرضا کشاورزی رییس واحد فریدون رهنمای رودپشتی معاون برنامه ربزی و دانش بنیان   pdf(11).
بیشتر
دفتر تبلیغات اسلامی حوزخ علمیه قم 1394/12/2 1397/12/2 3 سازمان‌مرکزی دکتر واعظی رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم دکتر میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی فرهنگی-هنری و علمی-پژوهشی 46d46fbe-a4b7-4226-9080-add9d061cc98.pdf
بیشتر
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 1394/10/1 1396/10/1 2 سازمان‌مرکزی       N!28161257.pdf
بیشتر
پژوهشگاه صنعت نفت 1389/11/1 1394/11/1 5 سازمان‌مرکزی ساسان صدرایی نوری- معاون فناوری و امور بین الملل پژوهشگاه فریدون رهنمای رودپشتی- معاون پزوهش و فناوری دانشگاه همکاری های پژوهشی و آموزشی naft.doc
بیشتر
دانشگاه صنعتی امیر کبیر 1393/1/18     سازمان‌مرکزی علیرضا رضایی رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همکاری علمی-پژوهشی و آموزشی Amir Kabir.pdf
بیشتر
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 1393/4/28 1396/4/28 3 سازمان‌مرکزی مهدی نکومنش حقیقی رئیس پژوهشگان پلیمر و پتروشیمی ایران دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی Tafahom nameh Polimer.pdf
بیشتر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1394/3/12 1398/3/12 4 سازمان‌مرکزی علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حمید میرزاده رئیس دانشگاه ازاد اسلامی همکاری vezaratershad.pdf
بیشتر
شورای فرهنگی عمومی کشور     2 سازمان‌مرکزی حجت الاسلام و المسلمین حسین شاهمرادی دکتر سید طه هاشمی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی همکاری shoraye farhangi omoomi keshvar.docx
بیشتر
سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری 1393/6/2 1396/6/2 3 سازمان‌مرکزی دکتر مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همکاری sazman_e_mirase farhangi.docx
بیشتر
معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی 1392/9/23 1394/9/23 2 سازمان‌مرکزی دکتر طه هاشمی معاون فرعنگی دانشگاه آزاد اسلامی دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی همکاری علمی-پژوهشی moavenate farhangi daneshgahe azad eslami.docx
بیشتر
مرکز تئاتر دانشگاهی ایران 1392/12/24 1393/12/24 1 سازمان‌مرکزی سیاوش قائدی دکتر سید طه هاشمی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی همکاری markaze teatre daneshgahe Iran.docx
بیشتر
دانشگاه امیرالمومنین (ع) 1393/12/14 1493/3/14 100 سازمان‌مرکزی آیت الله موسوی جزایری رییس دانشگاه امیرالمومنین دکتر حمید میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی همکاری علمی - فرهنگی Daneshgah Amir al moomenin.docx
بیشتر
بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت اله دکتر بهشتی 1394/2/27 1399/2/27 5 سازمان‌مرکزی دکتر سید علیرضا حسینی بهشتی مدیر بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت اله دکتر بهشتی دکتر سید طه هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی همکاری Bonyade Nashre Doctor Beheshti.docx
بیشتر
پست بانک 1393/7/1 1396/7/1 3 سازمان‌مرکزی حسینعلی ضیایی- مدیرعامل؛ محمود حسن‌زاده- رئیس هیأت مدیره حمید میرزاده رئیس دانشگاه ازاد اسلامی همکاری postbank.docx
بیشتر
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 1394/3/25 1397/3/25 3 سازمان‌مرکزی کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمید میرزاده رئیس دانشگاه ازاد اسلامی آموزشی- پژوهشی markazpazhoheshhaimajlis.docx
بیشتر
بانک ملی ایران 1392/12/18 1398/3/18 6 سازمان‌مرکزی عبدالناصر همتی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران حمید میرزاده رئیس دانشگاه ازاد اسلامی همکاری bankmelli.docx
بیشتر
بانک پاسارگاد 1393/2/28 1399/2/28 6 سازمان‌مرکزی مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد حمید میرزاده ریاست عالیه دانشگاه همکاری های بانکی، مالی و بیمه ای pasargad_bank.pdf
بیشتر
شهرداری تهران 1393/1/30 1397/1/30 4 سازمان‌مرکزی محمد قالیباف شهردار تهران حمید میرزاده ریاست عالیه دانشگاه همکاری Shahrdari_tehran.pdf
بیشتر
وزارت صنعت، معدن و تجارت 1394/4/21 1397/4/21 3 سازمان‌مرکزی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت حمید میرزاده ریاست دانشگاه آزاد اسلامی همکاری Vezarate sanaat, maadan va tejarat - Final.docx
بیشتر
سازمان استاندارد       سازمان‌مرکزی        
بیشتر
وزارت نیرو       سازمان‌مرکزی        
بیشتر
وزارت راه، مسکن و شهرسازی       سازمان‌مرکزی        
بیشتر
سازمان حفاظت از محیط زیست 1395/6/13 1398/6/13 5 سازمان‌مرکزی معصومه ابتکار رییس سازمان حمید میرزاده رییس دانشگاه همکاری mohit zist(1).pdf
بیشتر
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی 1394/3/18 1397/3/18 3 سازمان‌مرکزی هادی شیرزاد رئیس پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همکاری آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای Olume Entezami.pdf
بیشتر
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان       سازمان‌مرکزی