نسخه چاپی
کد 20
نام واحد همدان
نشانی همدان، شهرک شهید مدنی، بلوار امام خمینی(ره)، بلوار پروفسور موسیوند، کدپستی 15743-65181
تلفن 08134481000-20
درجه جامع
تاریخ تأسیس 66
استان 30
شهر همدان
نشانی وب www.iauh.ac.ir
رایانامه iauh@iauh.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 17 از 17
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
اداره مخابرات استان همدان 1399/6/22 1404/6/22 5 همدان سرپرست مخابرات منطقه همدان رئیس واحد همکاری 99-06-22 تفاهم نامه مخابرات .pdf
بیشتر
اتاق اصناف همدان 1398/9/2 1399/9/2 1 همدان رئیس اتاق اصناف استان همدان رئیس واحد همکاری پژوهشی- آموزشی تفاهم نامه اصناف.pdf
بیشتر
اداره کل پست استان همدان 1399/6/1 1404/6/1 5 همدان مدیر کل اداره پست استان همدان رئیس واحد همکاری تفاهم نامه با اداره پست.pdf
بیشتر
فرماندهی نیروی انتظامی استان همدان 1399/2/23 1400/2/23 1 همدان فرمانده نیروی انتظامی استان همدان رئیس واحد همکاری پژوهشی- آموزشی 99-02-23 ناجا.pdf
بیشتر
شرکت توزیع برق استان همدان 1399/6/2 1402/6/2 3 همدان مدیر عامل شرکت توزیع برق استان همدان رئیس واحد همکاری پژوهشی- آموزشی تفاهم نامه شرکت توزیع 2-6-99.pdf
بیشتر
دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر 1393/1/30 1394/1/30 1 همدان خانم معصومه افشار دکتر سعید جامه بزرگی همکاری آموزشی  
بیشتر
شرکت مادر تخصصی عمران و یهسازی شهری ایران 1392/8/1 1392/8/30   همدان غلامرضا سقندلی و عیسی سراقی دکتر علیرضا رضایی همکاری مشترک  
بیشتر
سازمان بسیج دانشجویی همدان 1392/6/1 1392/6/10   همدان مرتضی بابایی دکتر علیرضا رضایی همکاری  
بیشتر
موسسه فرهنگی تبلیغاتی سراج همدان 1392/4/13 1392/4/25   همدان مهدی ارتقایی دکتر علیرضا رضایی همکاری  
بیشتر
مجتمع تفریحی توریستی گنجنامه 1392/9/3 1393/9/3 1 همدان مصطفی اردستانی دکتر سعید جامه بزرگی همکاری  
بیشتر
مجتمع تفریحی توریستی گنجنامه 1391/2/19 1392/2/19 1 همدان سعید ترابیان مهندس سید علی اصغر تروهید همکاری  
بیشتر
صنایع دفاع اصفهان 1392/4/8 1392/4/31   همدان عباسعلی اکرمی دکتر علیرضا رضایی همکاری  
بیشتر
بیمه عمر پارسیان 1391/9/30 1392/9/30 1 همدان سید محمد حسینی مهندس سید علی اصغر تروهید همکاری  
بیشتر
تعاونی حکمت آموختگان هگمتانه حکا 1390/6/1 1395/6/1 5 همدان کامبیز حمیدی مهندس سید علی اصغر تروهید همکاری  
بیشتر
تعاونی مصرف کارکنان 1390/1/1 1395/1/1 5 همدان بهروز بیات مهندس سید علی اصغر تروهید همکاری  
بیشتر
دانشگاه علوم پزشکی 1390/7/1 1395/7/1 5 همدان دکتر رضا صفی آریان مهندس سید علی اصغر تروهید همکاری  
بیشتر
اداره کل استاندارد استان همدان 1394/5/1 1394/5/1 3 همدان مهندس فرهاد تیموری آقای دکتر جامه بزرگی همکاری با استاندارد.docx