نسخه چاپی
کد 22
نام واحد دشتستان (برازجان)
نشانی خیابان دانشگاه روبروی دادگستری، کدپستی:88711-75618
تلفن 07734249121-5
درجه متوسط
تاریخ تأسیس 1381
استان 9
شهر دشتستان (برازجان)
نشانی وب www.diau.ac.ir
رایانامه dashtestan@diau.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 7 از 7
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
حوزه علمیه خواهران 1397/9/6 1399/9/6 2 دشتستان (برازجان)        
بیشتر
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دشتستان 1395/5/1 1397/5/1   دشتستان (برازجان) آقای تماری-رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی دکتر یحیایی-رییس دانشگاه آموزشی-پژوشی  
بیشتر
سازمان بسیج مهندسین صنعتی استان بوشهر 1395/3/1 1397/3/1   دشتستان (برازجان) یونس پاینده یونس پاینده-رییس سازمان بسیج مهندسین دکتر یحیایی-رییس دانشگاه آموزشی-پژوشی  
بیشتر
سازمان فنی و حرفه ای شهرستان دشتستان 1395/6/1 1397/6/1   دشتستان (برازجان) آقای فرامرزی-رییس سازمان فنی و حرفه ای شهرستان دشتستان دکتر یحیایی-رییس دانشگاه آموزشی-پژوشی  
بیشتر
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر 1391/11/29 1393/11/28 2 دشتستان (برازجان) محمدرحیم بهره مند-رییس اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر مسعود دهدشتی-رییس دانشگاه آموزشی-پژوهشی-آزمایشگاهی  
بیشتر
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دشتستان 1392/12/22 1394/12/22 2 دشتستان (برازجان) هادی توسلی-رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دشتستان مسعود دهدشتی-رییس دانشگاه آموزشی-پژوهشی  
بیشتر
پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر 1391/9/27 1393/9/27 2 دشتستان (برازجان) مهدی محمدی-ریاست پارک و علم فناوری خلیج فارس استان بوشهر مسعود دهدشتی-رییس دانشگاه آموزشی-پژوهشی