نسخه چاپی
کد 24
نام واحد بوشهر
نشانی بوشهر، عالی شهر، بلوار نیایش، کدپستی: 7519619555
تلفن 07733683719
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1364
استان 9
شهر بوشهر
نشانی وب www.iaubushehr.ac.ir
رایانامه yousof.gheisari@yahoo.com
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 5 از 5
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
اداره کل تعاون       بوشهر   یوسف قیصری    
بیشتر
شرکت مادر تخصصی نیروگاه اتمی       بوشهر   دکتر قیصری -رییس دانشگاه استان    
بیشتر
پلیس فتا       بوشهر   دکتر قیصری -رییس دانشگاه استان    
بیشتر
اداره کل استاندارد بوشهر       بوشهر دکتربهرمند - مدیر کل دکتر قیصری -رییس دانشگاه استان    
بیشتر
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر       بوشهر آقای کازرونی - مدیر کل دکتر قیصری -رییس دانشگاه استان