نسخه چاپی
کد 24
نام واحد بوشهر
نشانی بوشهر، عالی شهر، بلوار نیایش، کدپستی: 7519619555
تلفن 07733683719
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1364
استان 9
شهر بوشهر
نشانی وب www.iaubushehr.ac.ir
رایانامه yousof.gheisari@yahoo.com
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 26 از 26
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 1399/7/9 1401/7/9 2 بوشهر محمود جعفری/مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
سازمان اردویی و گردشگری راهیان نور(سپاه امامصادق ع) 1396/12/22 1397/1/10   بوشهر امید ایران منش/نماینده سپاه امام صادق دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر    
بیشتر
حوزه علمیه خواهران 1396/9/1 1399/8/30 3 بوشهر حجت الاسلام یوسف جمالی/نماینده حوزه علمیه خواهران دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
جهاد دانشگاهی استان بوشهر 1398/3/13 1402/3/13 3 بوشهر علی احمد زاده/رئیس جهاد دانشگاهی استان دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
سازمان تامین اچتماعی استان 1397/9/1 1398/9/1 1 بوشهر دکتر یلدا دارابی/مدیریت درمان استان دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
شرکت گاز استان بوشهر 1397/7/12 1399/12/28 2 بوشهر مسلم رحمانی.مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس استان بوشهر 1397/7/8 1402/7/8 5 بوشهر مهدی یوسفی/مدیر عامل سازمانمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
دانشگاه پیام نور استان بوشهر 1396/10/10 1398/10/10 2 بوشهر دکتر محمد رضا بحرانی/رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر 1396/12/20 1399/12/20 3 بوشهر مرتضی محمدیان/مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر 1397/1/20 1400/1/20 3 بوشهر دکتر نادر مولایی/رئیس دانشگاه فرهنگیان استان دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا 1397/1/22 1399/1/22 2 بوشهر سرهنگ دکتر غلامحسین بیابانی دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
سپاه امام صادق استان بوشهر 1396/11/25 1397/11/25 1 بوشهر سرتیپ دوم پاسدار علی رزمجو/فرمانده سپاه امام صادق دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
اداره کل بنادر و دریا نوردی 1396/10/17 1398/10/17 2 بوشهر محمد مهدی بناری/مدیر عامل اداره کل بنادر استان بوشهر دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1399/4/3 1401/4/3 2 بوشهر حسین نامور/مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
اداره کل بیمه سلامت استان 1395/2/29 1397/2/29 2 بوشهر دکتر پرویز رمضانی/مدیر کل بیمه سلامت دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
اداره کل کمیته امام خمینی (ره) استان 1396/11/7 1398/11/7 2 بوشهر ااحمد لطفی/مدیر کل کمیته امام خمینی دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان 1396/12/5 1398/12/5 2 بوشهر مسعو نصوری/رئیس هیات مدیره و مدیر عامل دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 1397/3/1 1398/3/31 1 بوشهر دکتر سعید کشمیری/رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 1397/7/3     بوشهر سردار سرتیپ غلامعلی کفاش/رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان 1396/11/2 1398/11/2 2 بوشهر دکتر جهنگیر شاهینی/رئیس مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
اداره کل حفاظت محیط زیست استان 1397/7/28 1402/7/28 5 بوشهر دکتر فرهاد قلی نژاد/مدیر کل حفاظت محیط زیست استان دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
اداره کل تعاون       بوشهر   یوسف قیصری    
بیشتر
شرکت مادر تخصصی نیروگاه اتمی       بوشهر   دکتر قیصری -رییس دانشگاه استان    
بیشتر
پلیس فتا فرمانده انتظامی استان بوشهر 1398/4/23 1400/4/23 2 بوشهر سرهنگ مهدی قاسمی دکتر اسماعیل عبدالهی/ دبیر هیات امناو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
اداره کل استاندارد بوشهر 1393/4/31 1395/4/31 2 بوشهر دکتربهرمند - مدیر کل دکتر قیصری -رییس دانشگاه استان علمی -آموزشی _پژوهشی  
بیشتر
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر 1396/11/7 1399/11/7 3 بوشهر آقای کازرونی - مدیر کل دکتر قیصری -رییس دانشگاه استان آموزشی- پژوهشی