نسخه چاپی
کد 25
نام واحد رشت
نشانی رشت، میدان گاز، پل تالشان، مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) کدپستی 54919-41476، صندوق پستی 3516-41335
تلفن 01333423308 - 01333422152-3
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1361
استان 26
شهر رشت
نشانی وب www.iaurasht.ac.ir
رایانامه info@iaurasht.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 8 از 8
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان گیلان 1394/12/15 1396/12/15 2 رشت آقای مهندس رحیم عطایی پور - مدیر کل آقای دکتر علیرضا امیزتیموری - ریاست واحد    
بیشتر
شهرداری رشت 1390/5/20 1391/5/20 1 رشت آقای مهندس محمود فریدونی - شهردار رشت دکتر سید علی میر ابراهیمی - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت علمی - پژوهشی  
بیشتر
استانداری گیلان 1393/1/15 1395/1/15 2 رشت مهندس حجت شعبانپور - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان دکتر حسن کفایتی - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات گیلان علمی - پژوهشی  
بیشتر
شرکت گاز استان گیلان 1393/4/11 1395/4/11 2 رشت آقای دکتر جشمید ظهیری - مدیر عامل شرکت گاز دکتر رامین شعبانی - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت علمی - پژوهشی  
بیشتر
شرکت گاز استان گیلان 1393/4/21 1395/4/21 2 رشت آقای دکتر جشمید ظهیری - مدیر عامل شرکت گاز دکتر حسن کفایتی - رئیس واحد علوم تحقیقات گیلان علمی - پژوهشی  
بیشتر
انجمن علمی دکشت سلول و بافت گیاهی 1394/3/17 1396/3/17 2 رشت دکتر علرضا ایرانبخش - رئیس انجمن کشت و سلول بافت گیاهی ایران دکتر علیرضا امیر تیموری -رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت علمی -پژوهشی  
بیشتر
پژوهشگاه شاخص پژوه 1394/3/16 1397/3/16 3 رشت دکتر امیر محمود زاده - رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه دکتر علیرضا امیر تیموری -رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت علمی - پژوهشی  
بیشتر
شرکت گاز استان گیلان 1393/4/23 1395/4/23 2 رشت جمشید ظهیری، مدیر عامل رامین شعبانی، معاون پژوهش و فناوری همکاری پژوهشی cooperation_form-Rasht.pdf