نسخه چاپی
کد 28
نام واحد بندر انزلي
نشانی بندر انزلي، طالب آباد، کدپستی:43131
تلفن 01344401631 - 01344401635
درجه متوسط
تاریخ تأسیس 1378
استان 26
شهر بندرانزلی
نشانی وب http://www.iaubanz.ac.ir
رایانامه info@iaubanz.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 3 از 3
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
صنایع کشتی سازی شهید تمجیدی       بندر انزلي ناخدا دوم قلی زاده مدیر صنایع کشتی سازی تمجیدی دکتر علیرضا اقدامی معافی سرپرست واحد بندرانزلی علمی پژوهشی  
بیشتر
سازمان بنادر و دریانوردی استان گیلان 1394/5/6 1395/5/6 1 بندر انزلي مهندس سید علی نعیمی مدیر کل سازمان بنادر و دریانوردی استان گیلان دکتر علیرضا اقدامی معافی سرپرست واحد بندرانزلی علمی پژوهشی  
بیشتر
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی 1393/8/4 1394/8/4 1 بندر انزلي سید ضیا الدین شفیعی معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی دکتر علیرضا اقدامی معافی سرپرست واحد بندرانزلی علمی پژوهشی