نسخه چاپی
کد 33
نام واحد خمینی شهر
نشانی اصفهان، خمینی شهر، منظریه، بلوار دانشجو، صندوق پستی ۱۱۹ - ۸۴۱۷۵ کد پستی ۸۴۱۸۱۴۸۴۹۹
تلفن 14-03133660011
درجه بسیار بزرگ
تاریخ تأسیس 1367
استان 1
شهر خمینی شهر
نشانی وب www.iaukhsh.ac.ir
رایانامه info@iaukhsh.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 27 از 27
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
بنيان ايده هاي ماندگار خاورميانه 1395/5/10 1396/5/10 1 خمینی شهر نماينده بنياد رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي - پژوهشي bonyan-khavarmiyaneh.pdf
بیشتر
جمعيت حمايت از كودكان مهر زنده رود 1395/3/10 1396/3/10 1 خمینی شهر مدير عامل جمعيت حمايت از كودكان مهر زنده رود رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي - پژوهشي Zende-Roud.pdf
بیشتر
شركت ايساكو 1394/11/2 1397/11/1 3 خمینی شهر مدير عامل شركت ايساكو - سيدرضا حسيني رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي - پژوهشي Isaco-Elhaghiyeh.pdf
بیشتر
بيمارستان حضرت الزهرا (س) استان اصفهان 1394/9/1 1395/8/30 1 خمینی شهر مدير عامل مركز آموزشي الزهرا- دكتر مجيد رضواني رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي BIMARESTAN ALZAHRA(1).pdf
بیشتر
مركز تحقيقات راه ، مسكن و شهرسازي استان اصفهان 1394/7/18 1396/7/18 2 خمینی شهر رئيس دفتر منطقه اي مركز تحقيقات راه ، مسكن و شهرسازي استان اصفهان رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي و پژوهشي maskan va sharsazi.pdf
بیشتر
بيمارستان شهيد مدرس اصفهان 1394/11/15 1395/4/31 1 خمینی شهر رئيس بيمارستان شهيد مدرس اصفهان رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي bimarestan.pdf
بیشتر
شركت بيست نماد آفاق تجارت ايرانيان 1394/12/26 1395/12/26 1 خمینی شهر نماينده شركت بيست نماد آفاق تجارت ايرانيان رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي و پژوهشي tejaratiranian.pdf
بیشتر
انجمن مكانيك ايران 1394/11/12 1396/11/12 2 خمینی شهر رئيس انجمن مكانيك ايران رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي و پژوهشي anjomanmachniciran.pdf
بیشتر
اداره آموزش و پرورش خميني شهر 1395/1/21 1396/1/21 1 خمینی شهر رياست اداره آموزش و پرورش خميني شهر رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي Amozesh-varvaresh.pdf
بیشتر
شبكه پژوهش و فناوري استان اصفهان 1394/12/1 1399/12/1 5 خمینی شهر مدير اجرائي شبكه پژوهش و فناوري رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي و پژوهشي shabake-pajohesh.pdf
بیشتر
موسسه رشد خلاقيت نوآوران جوان 1395/2/1 1396/2/1 1 خمینی شهر مدير عامل موسسه رشد خلاقيت نوآوران جوان رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي و پژوهشي Noavaran-javan.pdf
بیشتر
پژوهشگاه علمي گنج 1395/1/17 1395/12/28 1 خمینی شهر رئيس مركز اطلاعات علمي ايران رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي و پژوهشي ganj.pdf
بیشتر
موسسه صنعت سازان اسپادانا 1394/6/3 1398/6/3 5 خمینی شهر مدير عامل موسسه صنعت سازان اسپادانا معاون پژوهش و فناوري دكتر علي افتخاري آموزشي و پژوهشي 1443507647-8024
بیشتر
شركت كهربا صنعت اسپادان 1394/4/8 1395/4/8 1 خمینی شهر مدير عامل شركت كهربا صنعت اسپادان - دكترآتا جهانگير مشيدي رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي و پژوهشي kahroba sanat.pdf
بیشتر
شركت برق منطقه اي استان اصفهان 1390/2/10 1395/2/10 5 خمینی شهر مدير عامل شركت برق منطقه اي اصفهان- هوشنگ فلاحتيان رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي و پژوهشي BARGH ESFAHAN.pdf
بیشتر
شركت توزيع برق استان اصفهان 1390/8/21 1395/8/21 5 خمینی شهر مدير عامل شركت توزيع برق استان اصفهان مهندس حميد علاقه مندان رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي و پژوهشي TOZI BARGH ESFAHAN.pdf
بیشتر
اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان 1393/7/1 1394/7/1 1 خمینی شهر مدير كل اموزش و پرورش استان اصفهان- محمد حسن قائديها رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي AMOZESH V PARVARESH.pdf
بیشتر
سازمان بهزيستي استان اصفهان 1393/7/1 1394/7/1 1 خمینی شهر نماينده اداره كل بهزيستي استان اصفهان- دكتر سعيد صادقي رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي و پژوهشي BAHZISTY.pdf
بیشتر
بيمارستان حضرت الزهرا (س) استان اصفهان 1393/7/1 1394/7/1 1 خمینی شهر مدير عامل مركز آموزشي الزهرا- دكتر مجيد رضواني رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي BIMARESTAN ALZAHRA1.pdf
بیشتر
نيروي انتظامي استان اصفهان 1392/11/5 1394/11/15 2 خمینی شهر فرمانده انتظامي استان اصفهان-سرتيپ دوم آقاخاني رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي و پژوهشي NIROY ENTEZAMI.pdf
بیشتر
سازمان تحقيقات و جهاد خودكفائي نزاجا 1393/12/3 1399/12/30 7 خمینی شهر فرمانده مركز -سرهنگي صفي شاهي رئيس واحد دكتر مهران مجلسي پژوهشي JAHAD KHODKAFAEI NAZAJA.pdf
بیشتر
شركت آريا كيفيت پارس 1393/4/1 1394/4/1 1 خمینی شهر مدير عامل شركت كيفيت پارس - احسان جعفرپور رئيس واحد دكتر مهران مجلسي پژوهشي SHERICAT KEIFIAT PARS.pdf
بیشتر
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1394/4/1 1395/4/1 1 خمینی شهر رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي و پژوهشي DANESHGAH OLOM PEZESHKY ESFAHAN.pdf
بیشتر
شركت ايساكو 1393/11/1 1394/11/1 1 خمینی شهر مدير عامل شركت ايساكو - علي نمكين رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي و پژوهشي SHERIKAT ISACO.pdf
بیشتر
مدرسان شريف خميني شهر 1394/6/1 1395/6/1 1 خمینی شهر مدير عامل مدرسان شريف خميني شهر - محمدرضا رضايي رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي modaresane sharif.pdf
بیشتر
اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان 1394/6/1 1395/6/1 1 خمینی شهر مديركل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان - ابوطالب جلالي رئيس واحد دكتر مهران مجلسي آموزشي و پژوهشي fani va herfei.pdf
بیشتر
كلينيك كسب و كار 1394/7/1 1399/7/1 5 خمینی شهر مدير كلينيك كسب وكار - سيد امير جان نثاري رئيس واحد دكتر مهران مجلسي خدماتي و مشاوره اي kasb va kar.pdf