نسخه چاپی
کد 41
نام واحد آذرشهر
نشانی آذرشهر، انتهای شهرک دانش
تلفن 04134237370-3
درجه کوچک
تاریخ تأسیس 1383
استان 2
شهر آذرشهر
نشانی وب www.iauazar.ac.ir
رایانامه ah.mostafazadeh@yahoo.com

رکوردی یافت نشد