نسخه چاپی
کد 46
نام واحد بناب
نشانی بناب، میدان امام علی(ع)، کدپستی: 5551785176، صندوق پستی: 134/55518
تلفن 04137738893-5
درجه بسیار بزرگ
تاریخ تأسیس 1385
استان 2
شهر بناب
نشانی وب www.bonabiau.ac.ir
رایانامه info@bonabiau.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 2 از 2
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
مدیریت برق آذربایجانشرقی- اداره برق شهرستان بناب 1393/10/10 1396/10/10 3 بناب مهندس حاجی زاده دکتر امیری علمی-پژوهشی  
بیشتر
نیروی انتظامی شهرستان بناب 1394/3/10 1396/3/10 3 بناب سرهنگ علی سلطانی وش دکتر احمد امیری علمی-پژوهشی