نسخه چاپی
کد 47
نام واحد تبریز
نشانی سایت (1): ضلع شرقی اتوبان پاسداران مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، کدپستی: 5157944532 - سایت(2): دروازه تهران، سه راهی اهر، جاده باسمنج، دانشکده کشاورز
تلفن 04133318681-6 - 04136372274 - 04136372274 - 04134792132
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1361
استان 2
شهر تبریز
نشانی وب www.iaut.ac.ir
رایانامه info@iaut.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 22 از 22
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمالغرب کشور 1395/9/15 1398/9/15 3 تبریز سید محمد حسین آل هاشم - مدیر مرکز دکتر سید جواد انگجی - رئیس دانشگاه پژوهشی  
بیشتر
اداره كل امور عشاير استان آذربايجان شرقي 1395/3/31 1398/3/31 3 تبریز دكتر سيد محمد حسن آل هاشم - مدير كل امور عشاير استان آذربايجان شرقي دكتر سيد جواد انگجي - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز و استان آذربايجان شرقي پژوهشي، آموزشي و ترويجي  
بیشتر
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی 1394/9/17 1396/11/1 2 تبریز میر احد حسینی- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان دکتر جواد انگجی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و استان آذربايجان شرقي همکاری علمی و پژوهشی  
بیشتر
شهرداری تبریز 1394/3/4 1399/3/4 5 تبریز دکتر صادق نجفی شهردار کلانشهر تبریز دکتر علی رضایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز علمی پژوهشی  
بیشتر
موسسه فرهنگی ورزشی انصار ولایت آذربایجان 1393/12/10 1398/12/10 5 تبریز یوسف جاویدان مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی انصار ولایت آذربایجان شرقی دکتر علی رضایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز آموزشی  
بیشتر
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی 1393/9/16 1395/9/16 2 تبریز یوسف سرافراز مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی دکتر علی رضاییی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی  
بیشتر
بیمارستان ذکریای تبریز 1392/6/15 1393/6/15 1 تبریز دکتر فرهاد احمدپور رئیس بیمارستان ذکریا دکتر حسن رسولی سقایی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی  
بیشتر
فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی 1392/5/31 1394/5/31 2 تبریز سرتیپ دوم پاسدار مسعود خرم نیا، فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی دکتر علی رضایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی  
بیشتر
اداره کل امور عشایری استان آذربایجان شرقی 1392/5/26 1395/5/26 3 تبریز سید محمد حسن آل هاشم مدیر کل امور عشایر استان دکتر علی رضایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی  
بیشتر
اداره کل آموزش فنی حرفه ای آذربایجان شرقی 1392/2/22 1394/2/22 2 تبریز محمد رضا سیابانی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی دکتر علی رضایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی  
بیشتر
شرکت آب و فاضلاب روستائی استان آ-ش 1391/10/11 1393/10/11 2 تبریز مهندس رضا پوررجب مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی دکتر صادق ملکی آوارسین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی  
بیشتر
سازمان تحقیقات ، آموزش وترویج کشاورزی 1391/2/28 1393/2/28 2 تبریز دکتر حسن منیری فر رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی دکتر صادق ملکی آوارسین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز آموزشی تحقیقاتی  
بیشتر
و سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 1390/8/19 1391/8/19 1 تبریز مهندس محمدرضا سیابانی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی دکتر صادق ملکی آوارسین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی  
بیشتر
جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی 1390/7/24 1392/7/24 2 تبریز دکتر احمد فرشبافیان، رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی دکتر صادق ملکی آوارسین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی  
بیشتر
اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان -ش 1390/7/16 1393/7/16 3 تبریز مسعود سعادتی معاون پژوهش برنامه ریزی و نیروی انسانی دکتر حمید میرزایی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز علمی پژوهشی آموزشی  
بیشتر
اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی 1390/7/9 1392/7/9 2 تبریز یونس فاتح، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی دکتر صادق ملکی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی  
بیشتر
اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی 1390/6/31 1392/6/31 2 تبریز دکتر بهزاد زندیهمدیر کل اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی دکتر صادق ملکی آوارسین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی  
بیشتر
فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی 1390/5/24 1392/5/24 2 تبریز سرتیپ 2 پاسدار- مسعود خرم نیا دکتر صادق ملکی آوارسین ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی  
بیشتر
مرکز تحقیقات کاربردی دانشگاه علوم پزشکی 1390/3/28 1395/3/28 5 تبریز دکتر حسین بابایی ، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتر صادق ملکی آوارسین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی  
بیشتر
شرکت چرخشگر 1390/3/24 1395/3/24 5 تبریز مهندس یعقوبی بقا- مدیر عامل شرکت چرخشگر دکتر صادق ملکی آوارسین- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی  
بیشتر
مرکز نخبگان شهید فهمیده غرب کشور 1390/1/16 1390/1/16 1 تبریز رضا کهولی- رئیس مرکز نخبگاه غرب کشور دکتر صادق ملکی آوارسین- ریاست دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی  
بیشتر
ستاد مبارزه با مواد مخدر 1389/6/15 1390/6/15 1 تبریز مهندس طه طاهری-قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر دکتر ملکی آوارسین- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی