نسخه چاپی
کد 47
نام واحد تبریز
نشانی سایت (1): ضلع شرقی اتوبان پاسداران مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، کدپستی: 5157944532 - سایت(2): دروازه تهران، سه راهی اهر، جاده باسمنج، دانشکده کشاورز
تلفن 04133318681-6 - 04136372274 - 04136372274 - 04134792132
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1361
استان 2
شهر تبریز
نشانی وب www.iaut.ac.ir
رایانامه info@iaut.ac.ir
صفحه 
 از 2
     ردیف‌ها 1 تا 50 از 59
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه 1400/3/11 1403/3/11 3 تبریز فرهخت- مدیر عامل دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس دانشگاه علمی - پژوهشی تفاهم نامه قطار شهری.docx
بیشتر
صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی 1400/3/3 1401/3/3 1 تبریز دکتر مرتضی صفری-مدیر کل دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس دانشگاه همکاری علمی و پژوهشی تفاهم نامه همکاری با صدا و سیما.jpeg
بیشتر
شرکت کلر پارس 1399/11/6   1 تبریز مهندس باباپور- مدیر عامل دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس دانشگاه علمی - پژوهشی تفاهم نامه با کلر پارس.docx
بیشتر
شرکت برق منطقه ای آذربایجان 1400/2/8 1405/2/8 5 تبریز دکتر میلانی- مدیرعامل دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس دانشگاه علمی - پژوهشی تفاهم نامه با برق منطقه ای.docx
بیشتر
شرکت عمران شهر جدید سهند 1400/2/8 1403/2/8 3 تبریز دکتر عباس مصطفوی-مدیر عامل دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس دانشگاه علمی - پژوهشی تفاهم نامه با شرکت عمران سهند.docx
بیشتر
سازمان زندانهای استان آ. شرقی 1399/10/8 1401/10/1 2 تبریز حسن محمد یاری-مدیر کل زندانها دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس دانشگاه همکاری علمی و پژوهشی تفاهم نامه زاندانها.pdf
بیشتر
شرکت لبنیات پگاه اإربایجان شرقی 1399/9/29 1401/9/29 2 تبریز رئیس هیات مدیره- مهرداد دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس دانشگاه همکاری علمی و پژوهشی تفاهم نامه پگاه.jpg
بیشتر
شرکت سمتکو 1399/9/24 1401/9/24 2 تبریز سعید دلفکار- مدیرعامل دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس دانشگاه همکاری علمی و پژوهشی تفاهم نامه سمتکو.pdf
بیشتر
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی 1399/3/1 1401/3/1 2 تبریز عبدالرضا واعظی-رئیس دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس دانشگاه همکاری علمی و پژوهشی تفاهم نامه پارک -99.jpg
بیشتر
بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان 1399/4/17 1400/4/17 1 تبریز جواد شریف نژاد - مدیرعامل دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس دانشگاه همکاری علمی و پژوهشی تفاهم نامه بنیاد فرهنگ، هنر و ادب-99.jpg
بیشتر
شرکت آدوپن پلاستیک 1399/4/2 1401/4/2 2 تبریز کاوه خداپرست رسولی-مدیرعامل دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس دانشگاه همکاری علمی و پژوهشی تفاهم نامه همکاری با آدوپن پلاستیک.pdf
بیشتر
صنایع بیسگوئیت حام 1399/4/4 1401/4/4 2 تبریز احمد سلیمانزاده- مدیرعامل دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس دانشگاه همکاری علمی و پژوهشی تفاهمنامه همکاری با بیسگوئیت حام.pdf
بیشتر
صنایع غذایی تدارک 1399/4/4 1401/4/4 2 تبریز سید طاهر جوادی سیدیان- مدیرعامل دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس دانشگاه همکاری علمی و پژوهشی تفاهم نامه همکاری با صنایع غذای تدارک.pdf
بیشتر
آرد سازی ستاره 1399/3/26 1401/3/26 2 تبریز محمدرضا خباز آذر- مدیرعامل دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس دانشگاه همکاری علمی و پژوهشی آرد_سازي.pdf
بیشتر
شرکت آذرلوله 1399/3/26 1401/3/26 2 تبریز محمدرضا حاجبی- مدیرعامل دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس دانشگاه همکاری علمی و پژوهشی آذر_لوله.pdf
بیشتر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان آ. شرقی 1399/2/22 1402/2/22 3 تبریز رضا اختیار وکالتی- مدیرکل دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس دانشگاه همکاری علمی و پژوهشی فني_و_حرفه_اي.pdf
بیشتر
اتحادیه کفاشان و سراجان 1399/2/22 1401/2/22 2 تبریز علیرضا جباریان فام- رئیس اتحادیه دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس دانشگاه همکاری علمی و پژوهشی اتحاديه_كفاشان.pdf
بیشتر
شهرک صنعتی تخصصی کیف و کفش 1399/2/22 1401/2/22 2 تبریز محمد حسین باقری- نماینده دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس دانشگاه همکاری علمی و پژوهشی شهرك_صنعتي_كيف_و_كفش.pdf
بیشتر
انجمن کفش تبریز 1399/2/22 1401/3/22 2 تبریز حسن یوسف زاده-رئیس دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس دانشگاه همکاری علمی و پژوهشی انجمن_كفش_تبريز.pdf
بیشتر
جامعه اسلامی کارگران 1399/3/24 1401/3/24 2 تبریز دکتر احمد کرمی-دبیر کل دکتر عزیز جوانپور هروی- رئیس دانشگاه همکاری علمی و پژوهشی جامعه_اسلامي_كارگران.pdf
بیشتر
صنایع غذایی نظری 1399/3/24 1401/3/24 2 تبریز کریم نظری صدر- مدیر عامل دکتر عزیز جئانپور هروی- رئیس دانشگاه همکاری علمی و پژوهشی كيك_نظري.pdf
بیشتر
استانداری آذربایجان شرقی 1398/11/19 1400/11/19 2 تبریز محمد باقر هنربر- مدیر کل بحران استانداری دکتر عزییز جوانپور- رئیس دانشگاه همکاری علمی و پژوهشی  
بیشتر
انجمن دندانپزشکی استان آذربایجانشرقی 1397/11/28 1398/11/28 1 تبریز دکتر موسوی- رئیس دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه آموزشی  
بیشتر
آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی 1397/12/13 1400/12/13 3 تبریز مدیر کل- پاشایی دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه آموزشی  
بیشتر
شرکت گاز استان آ.شرقی 1397/9/27 1400/9/27 3 تبریز سیدرضا رهنمای توحیدی- مدیرعامل دکتر حسن رسولی -معاون پژوهشی پژوهشی  
بیشتر
سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان آ.شرقی 1396/12/8 1401/12/8 5 تبریز مهندس شفیعی- رئیس سازمان دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه پزوهشی  
بیشتر
شرکت همگامان 1397/2/10 1398/2/10 1 تبریز ابوالفضل محمدی قدیم- مدیرعامل دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه پژوهشی  
بیشتر
سازمان حفاظت محیط زیست استان . آ. شرقی 1397/3/19 1401/4/10 4 تبریز دکتر قاسمی-مدیر کل دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه    
بیشتر
انجمن مدیران استان آ.شرقی 1397/4/4 1397/4/4 2 تبریز سید باقر شریف زاده- رئیس انجمن دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه پژوهشی  
بیشتر
سازمان جهاد کشاورزی استان آ.شرقی 1397/4/10 1401/4/10 4 تبریز مهندس اکبر فتحی- رئیس سازمان دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه پژوهشی  
بیشتر
مجتمع مس آذربایجان 1397/4/19 1402/4/19 5 تبریز مهندس شریفی -مدیر مجتمع دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه پژوهشی  
بیشتر
سازمان نظام مهندسی ساختمان آ.شرقی 1397/6/4 1399/6/4 2 تبریز طوماری-رئیس سازمان دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه پژوهشی  
بیشتر
تراکتور سازی تبریز 1397/6/21 1399/6/21 2 تبریز مهندس ابوالفتح ابراهیمی- مدیرعامل دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه پژوهشی  
بیشتر
سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان آ.شرقی 1397/8/3 1398/8/3 1 تبریز اصغر جعفری دکتر حسن رسولی -معاون پژوهشی آموزشی  
بیشتر
ستاد مبارزه با مواد مخدر استان آ.شرقی 1397/7/16 1399/7/16 2 تبریز بهروز مهدوی-مشاور استاندار دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه پژوهشی  
بیشتر
انجمن ماشین سازان و قطعه سازان خودرو 1397/7/17   3 تبریز یونس اکبر پور- رئیس انجمن دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه پژوهشی  
بیشتر
انجمن ماشین سازان و قطعه سازان خودرو 1397/6/7   3 تبریز یونس اکبر پور- رئیس انجمن دکتر عزیز جوانپور-رئیس دانشگاه پژوهشی  
بیشتر
مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمالغرب کشور 1395/9/15 1398/9/15 3 تبریز سید محمد حسین آل هاشم - مدیر مرکز دکتر سید جواد انگجی - رئیس دانشگاه پژوهشی  
بیشتر
اداره كل امور عشاير استان آذربايجان شرقي 1395/3/31 1398/3/31 3 تبریز دكتر سيد محمد حسن آل هاشم - مدير كل امور عشاير استان آذربايجان شرقي دكتر سيد جواد انگجي - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز و استان آذربايجان شرقي پژوهشي، آموزشي و ترويجي  
بیشتر
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی 1394/9/17 1396/11/1 2 تبریز میر احد حسینی- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان دکتر جواد انگجی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و استان آذربايجان شرقي همکاری علمی و پژوهشی  
بیشتر
شهرداری تبریز 1394/3/4 1399/3/4 5 تبریز دکتر صادق نجفی شهردار کلانشهر تبریز دکتر علی رضایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز علمی پژوهشی  
بیشتر
موسسه فرهنگی ورزشی انصار ولایت آذربایجان 1393/12/10 1398/12/10 5 تبریز یوسف جاویدان مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی انصار ولایت آذربایجان شرقی دکتر علی رضایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز آموزشی  
بیشتر
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی 1393/9/16 1395/9/16 2 تبریز یوسف سرافراز مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی دکتر علی رضاییی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی  
بیشتر
بیمارستان ذکریای تبریز 1392/6/15 1393/6/15 1 تبریز دکتر فرهاد احمدپور رئیس بیمارستان ذکریا دکتر حسن رسولی سقایی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی  
بیشتر
فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی 1392/5/31 1394/5/31 2 تبریز سرتیپ دوم پاسدار مسعود خرم نیا، فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی دکتر علی رضایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی  
بیشتر
اداره کل امور عشایری استان آذربایجان شرقی 1392/5/26 1395/5/26 3 تبریز سید محمد حسن آل هاشم مدیر کل امور عشایر استان دکتر علی رضایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی  
بیشتر
اداره کل آموزش فنی حرفه ای آذربایجان شرقی 1392/2/22 1394/2/22 2 تبریز محمد رضا سیابانی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی دکتر علی رضایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی  
بیشتر
شرکت آب و فاضلاب روستائی استان آ-ش 1391/10/11 1393/10/11 2 تبریز مهندس رضا پوررجب مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی دکتر صادق ملکی آوارسین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی  
بیشتر
سازمان تحقیقات ، آموزش وترویج کشاورزی 1391/2/28 1393/2/28 2 تبریز دکتر حسن منیری فر رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی دکتر صادق ملکی آوارسین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز آموزشی تحقیقاتی  
بیشتر
و سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 1390/8/19 1391/8/19 1 تبریز مهندس محمدرضا سیابانی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی دکتر صادق ملکی آوارسین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشی