نسخه چاپی
کد 48
نام واحد جلفا
نشانی جلفا، منطقه آزاد ارس، بلوار رسالت، خیابان تیمسار فلاحی، روبروی پادگان ارتش جلفا، کد پستی: 33574-54417
تلفن 04142025588 - 04142026135
درجه  
تاریخ تأسیس 1385
استان 2
شهر جلفا
نشانی وب www.iauj.ac.ir
رایانامه pazad@iauj.ac.ir

رکوردی یافت نشد