نسخه چاپی
کد 51
نام واحد شبستر
نشانی شبستر، بلوار شهرداری،جنب پارک آزادگان،کدپستی 5381637181
تلفن 04142425311-4
درجه  
تاریخ تأسیس 1385
استان 2
شهر شبستر
نشانی وب www.iaushab.ac.ir
رایانامه info@iaushab.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 2 از 2
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
موسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن 1395/3/6 1395/3/6   شبستر   ریاست دانشگاه همکاری  
بیشتر
شهرداری شهرستان شبستر 1394/12/4 1399/12/4 5 شبستر نماینده شهرداری شبستر ریاست دانشگاه آزاد واحد شبستر همکاری