نسخه چاپی
کد 57
نام واحد ملکان
نشانی ملکان، کیلومتر 2 کمربندی ملکان - تبریز. مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی صندوق پستی 661
تلفن 6-04137842790
درجه متوسط
تاریخ تأسیس 1380
استان 2
شهر ملکان
نشانی وب www.malekaniau.ac.ir
رایانامه info@malekaniau.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 1 از 1
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
تفاهم نامه همكاری مشترك بین دانشگاه ازاد اسلامی واحد ملكان و مركز تحقیقات آموزش كشاورزی و مابع طبیعی استان قزوین 1394/2/26 1394/2/26 24 ملکان دكتر مهرزاد متشاری دكتر موسی ارشد پژوهشی Untitled(2).pdf