نسخه چاپی
کد 7
نام واحد اهواز
نشانی اهواز، بزرگراه گلستان، فلکه فرهنگ شهر، کدپستی: 61349-37333
تلفن 06133348420-4 - 06133348336-9
درجه  
تاریخ تأسیس 13
استان 15
شهر اهواز
نشانی وب www.iauahvaz.ac.ir
رایانامه ahvaz@iau6.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 14 از 14
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
سازمان مبارزه با مواد مخدر       اهواز        
بیشتر
انجمن سازندگان قطعات       اهواز        
بیشتر
سازمان زیباسازی شهرداری اهواز       اهواز        
بیشتر
شرکت ملی حفاری ایران       اهواز        
بیشتر
شرکت فولاد اکسین خوزستان       اهواز        
بیشتر
سازمان ملی استاندارد خوزستان       اهواز        
بیشتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان       اهواز        
بیشتر
شرکت لوله سازی اهواز       اهواز        
بیشتر
دفتر تحقیقات کاربردی پلیس انتظامی استان خوزستان 1387/6/18     اهواز     همکار های علمی - پژوهشی و آموزشی  
بیشتر
مرکز رشد فناوری خوزستان 1386/1/31 1388/1/31   اهواز     ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی  
بیشتر
داره کل شیلات استان خوزستان 1392/5/1 1395/5/1   اهواز     علمی پژوهشی، آموزشی و خدماتی  
بیشتر
شهرداری اهواز 1392/9/1 1394/9/1   اهواز     همکار های علمی - پژوهشی  
بیشتر
انجمن علمی علوم ایمنی ایران 1392/12/1 1395/12/1   اهواز     علمی- آموزشی و پژوهشی  
بیشتر
اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 اهواز 1391/4/27 1394/11/30   اهواز