نسخه چاپی
کد 8
نام واحد کرج
نشانی کرج، انتهای بلوار موذن و استقلال، مجتمع دانشگاهی آزاد اسلامی، کدپستی 9671697718
تلفن 02634418143-9
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1363
استان 7
شهر کرج
نشانی وب www.kiau.ac.ir
رایانامه info@kiau.ac.ir
صفحه 
 از 2
     ردیف‌ها 1 تا 50 از 51
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
پارک علم و فناوری البرز 1398/6/11 1400/6/11 2 کرج دکتر عطاء اله ربانی رئیس پارک علم و فناوری استان البرز دکتر محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز همکاری مشترک 1589950850-7329
بیشتر
انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران 1398/4/4 1401/4/4 3 کرج دکتر علیرضا ایران بخش رئیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران دکتر محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری مشترک انجمن علمی کشت سلول و بافت گیاهی ایران 98.pdf.zip
بیشتر
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز 1398/6/5 1400/6/5 2 کرج مهندس تقی غیاثی تبار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز دکتر محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز همکاری مشترک 1589949981-9066
بیشتر
مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران 1399/2/22 1400/2/22 2 کرج دکتر مجید وفایی فرد مدیر مرکز تحقیقات فرآوری موادمعدنی ایران دکتر محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج همکاری مشترک 1589703133-9278
بیشتر
شرکت نیروی برق استان البرز 1398/11/30 1400/11/30 2 کرج دکتر بهنام بیات مدیرعامل شرکت برق استان البرز دکتر محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج همکاری مشترک 1589703511-7711
بیشتر
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز 1398/11/26 1400/11/26 2 کرج مهندس نصراله شمس آذر رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز دکتر محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز.zip
بیشتر
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج 1397/11/30 1399/11/30 2 کرج دکتر سید علی اکبر میر وکیلی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج دکتر سید احسان شیرنگی معاون پژوهش و فناوری واحد کرج همکاری های مشترک پژوهشی، آموزشی و فناوری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج.zip
بیشتر
موسسه آموزش مهارت های مهندسی مهندس خوب پردیس نوآوری شهید تهرانی مقدم 1397/7/7 1401/7/7 3 کرج دکتر روح اله دهقانی فیروز آبادی مدیر موسسه آموزش مهارت های مهندسی مهندس خوب پردیس نوآوری شهید تهرانی مقدم دکترمحمدحسن برهانی فر رئیس واحد کرج همکاری علمی و پژوهشی tehranjmoghaddam.pdf
بیشتر
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز 1398/9/18 1400/9/18 2 کرج مهندس علیرضا صنوبر رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز دکترمحمدحسن برهانی فر رئیس واحد کرج همکاری علمی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز98.zip
بیشتر
سازمان عمران و توسعه آستان قدس رضوی 1397/3/8 1401/3/8 3 کرج مهندس محسن اسماعیلی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سازمان عمران و توسعه آستان قدس رضوی دکترمحمدحسن برهانی فر رئیس واحد کرج همکاری علمی و پژوهشی astan razavi.pdf
بیشتر
خانه صنعت،معدن وتجارت استان البرز 1396/9/13 1398/9/13 2 کرج مهندس احمدزارعی فرکوش رئیس هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان البرز دکترمیرزا رئیس واحدکرج همکاری مشترک فی مابین khane sanat.pdf
بیشتر
انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران 1396/7/29 1399/7/29 36 کرج مهندس عبدالوهاب ادب آوازه رئیس انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران دکتربهروز میرزا رئیس واحد همکاری مشترک و آزمایشهای غیرمخرب ایران.pdf
بیشتر
شرکت هایپرصنعت فامکو 1396/3/16 1399/3/16 2 کرج فرشاد کلباسی مدیر عامل شرکت دکتربهروزمیرزارئیس واحد همکاری مشترک پژوهشی،آموزشی وفناوری hyper sanat.pdf
بیشتر
مرکزملی ذخایرژنتیکی و زیستی ایران 1395/12/21 1397/12/21 2 کرج دکترسیدابوالحسن شاهزاده فاضلی رئیس مرکز ملی ذخایرژنتیکی وزیستی ایران دکتربهروزمیرزارئیس واحد همکاری مشترک پژوهشی،آموزشی وفناوری zakhayere genetik.pdf
بیشتر
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز 1395/12/15 1397/12/15 2 کرج دکتراسماعیل آجرلو رئیس حوزه هنری البرز دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری مشترک honar ostan.pdf
بیشتر
سازمان بسیج علمی،پژوهشی وفناوری استان البرز 1395/10/30 1397/10/30 2 کرج مهندس مرتضی برجی آلیانی مسئول سازمان بسیج علمی،پژوهشی وفناوری استان البرز دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری مشترک پژوهشی،آموزشی وفناوری استان.pdf
بیشتر
شرکت آب وفاضلاب استان البرز 1395/3/30 1397/3/30 2 کرج غلامرضا رضایی فر رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان البرز دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری مشترک پژوهشی،آموزشی وفناوری Document (25).pdf
بیشتر
اداره کل منطقه ای انتقال خون استان البرز 1395/10/1 1396/10/1 1 کرج دکتر حسن حسینی مدیرکل انتقال خون استان البرز دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مشارکت درفعالیتهای آموزشی khoon.pdf
بیشتر
سپاه امام حسن مجتبی(علیه السلام) استان البرز 1395/10/19 1397/10/19 2 کرج سرتیپ دوم پاسدارعلی استادحسینی فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری مشترک علمی و پژوهشی البرز(2).pdf
بیشتر
دانشگاه علوم پزشکی البرز 1395/3/26 1397/3/26 2 کرج دکترمحمدجوادغروی معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری مشترک 003(2).jpg
بیشتر
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) 1390/7/27 1394/7/27 4 کرج عبداله مخبر دزفولی رئیس مرکزآموزش عالی امام خمینی(ره) دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی عالی امام خمینی(ره).pdf
بیشتر
پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران جهاد دانشگاهی 1392/4/1 1397/4/1 5 کرج علی شکراله زاده و عباس بایگان نمایندگان پژوهشکده دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی صنایع شیمیایی ایران.pdf
بیشتر
انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران 1393/5/1 1398/5/1 5 کرج حسین توفیق دبیرکل نجمن دارندگان نشان استاندارد ایران دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی نشان استاندارد ایران.pdf
بیشتر
مرکزنوآوران و همکاری های علمی شهیدفهمیده استان البرز 1392/8/1 1395/8/1 3 کرج محسن محلوجیان رئیس مرکز نوآوران و همکاری های علمی شهیدفهمیده استان البرز دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی و همکاری های علمی شهید فهمیده (2).pdf
بیشتر
اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان البرز 1393/7/1 1396/7/1 3 کرج مهندس حسن عزیزی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی fanio herfeei.pdf
بیشتر
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز 1393/6/4 1396/6/4 3 کرج مهندس ناصر نژاد محمد سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز.pdf
بیشتر
مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) 1393/5/1 1396/5/1 3 کرج دکتر رضا رنجبر رئیس مرکزتحقیقات بیولوژی مولکولی پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی مولکولی پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج).pdf
بیشتر
شهرداری کرج 1393/5/1 1396/5/1 3 کرج مهندس علی ترکاشوند شهردارکرج دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی shahrdari karaj.pdf
بیشتر
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 1393/10/30 1396/10/30 3 کرج مهندس علی درخشانی و مهندس ابراهیم توسلی (مجتبی دهقان نیری-سیدجواد حسینی) دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی پخش فراورده های نفتی ایران.pdf
بیشتر
علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 1393/10/24 1395/10/24 2 کرج دکتر علیرضا مصداقی نیا معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.pdf
بیشتر
انجمن علمی شت سلول و بافت گیاهی ایران 1393/10/30 1395/10/30 2 کرج دکتر علیرضا ایرانبخش رئیس انجمن علمی کشت بافت و سلول گیاهی ایران دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی کشت سلول و بافت گیاهی ایران.pdf
بیشتر
جهاد دانشگاهی واحد استان البرز 1393/11/12 1395/11/12 2 کرج کتر سیدعلی اکبرهاشمی راد رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان البرز دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی واحد استان البرز.pdf
بیشتر
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز 1393/11/20 1394/11/20 1 کرج مهدی جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز.pdf
بیشتر
مرکز آموزش شهید دستواره 1393/12/19 1394/12/19 1 کرج مهندس سعید مصطفی زاده رئیس مرکز آموزش شهید دستواره دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی (61).pdf
بیشتر
دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی تهران بزرگ 1393/12/19 1396/12/19 3 کرج سرتیپ دوم پاسدار حسین ساجدی نیا دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی فا تهران بزرگ.pdf
بیشتر
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی 1393/12/19 1396/12/19 3 کرج دکتر فریدون نوحی رئیس مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی تهران.pdf
بیشتر
دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان البرز 1394/5/18 1397/5/18 3 کرج سردار بخشعلی کامرانی صالح فرمانده انتظامی استان البرز دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری مشترک علمی و پژوهشی کاربردی فرماندهی انتظامی استان البرز .pdf
بیشتر
شرکت کشت و صنعت جماران 1394/10/6 1396/10/6 2 کرج مهندس سعیدرضازاده ملک آبادی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت جماران دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی و صنعت جماران.pdf
بیشتر
سلامتکده طب سنتی حکیم ابن سینا 1394/4/21 1396/4/21 2 کرج دکتر محمد پناهی بنیانگذار و رئیس سلامتکده طب سنتی دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی سنتی ابن سینا استان البرز.pdf
بیشتر
پژوهشگاه شاخص پژوه 1395/6/31 1398/6/31 3 کرج دکتر امیر محمودزاده رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی پژوه.pdf
بیشتر
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز 1394/6/16 1396/6/16 2 کرج دکتر علیرضا مجربی کرمانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی مهندسی ساختمان استان البرز.pdf
بیشتر
پلیس راهنمایی و رانندگی فا استان البرز 1394/7/11     کرج سرهنگ سید همایون شریفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فا استان البرز دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی و رانندگی فا استان البرز.pdf
بیشتر
شورای اسلامی شهر کرج 1394/6/28 1396/6/28 2 کرج مهندس محمود دادگو رئیس شورای اسلامی شهر کرج دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی شهر کرج.pdf
بیشتر
شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز 1395/11/11 1397/11/11 2 کرج دکتر جهانگیر شاهمرادی دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی shahrak sanati.pdf
بیشتر
شرکت کیمیای ناب تجزیه 1394/12/8 1397/12/8 3 کرج دکتر افشین رجبی خرمی مدیرعامل شرکت کیمیای ناب تجزیه دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ایجادهمکاری مشترک پژوهشی،آموزشی و فناوری tafahomnameh nabe tajzeyeh.pdf
بیشتر
پارک علم و فناوری استان البرز 1394/8/10 1396/8/10 2 کرج مهندس ربانی سرپرست پارک علم و فناوری البرز دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی park alborz.pdf
بیشتر
سازمان بسیج سازندگی استان البرز 1395/10/30 1397/10/30 2 کرج سرهنگ دوم پاسدار علی ترکاشوند دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی (60).pdf
بیشتر
گروه دارویی کیمیافام 1394/12/5 1395/12/5 1 کرج دکتر محمدسعید هفت جواهریان مدیرعامل گروه دارویی کیمیافام دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری علمی ، فناوری و پژوهشی Document (26).pdf
بیشتر
شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 1394/10/1 1396/10/1 2 کرج ناصراسکندری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ایجادهمکاری مشترک پژوهشی،آموزشی و فناوری bargh tafahom nameh.pdf
بیشتر
پلیس آگاهی ناجا 1393/10/21 1395/10/21 2 کرج جناب سرهنگ غلامحسین بیابانی رئیس مرکز دکتربهروز میرزارئیس دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج همکاریهای علمی ـ پژوهشی ناجا.pdf