نسخه چاپی
کد 9
نام واحد دزفول
نشانی دزفول، کوی آزادگان، بلوار دانشگاه، صندوق پستی313، کدپستی 6461645169
تلفن 06142420601-9
درجه  
تاریخ تأسیس 13
استان 15
شهر دزفول
نشانی وب www.iaud.ac.ir
رایانامه info@iaud.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 11 از 11
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
شرکت فولاد روهینا جنوب- دزفول 1397/8/15 1399/8/15 2 دزفول علی جابریان- مدیرعامل علی افروس- رییس واحد همکاری  
بیشتر
شرکت کشت و صنعت شهید رجایی دزفول 1395/11/25 1398/11/25 3 دزفول منصور مخبر- مدیرعامل ناصر شراج‌خرمی- رییس واحد همکاری  
بیشتر
شرکت خمیرمایه خوزستان 1397/8/15 1399/8/15 2 دزفول مسعود حسن زاده - مدیرعامل علی افروس- رییس واحد همکاری  
بیشتر
دانشگاه علوم پزشکی دزفول 1397/10/16 1398/10/16 1 دزفول یوسف پریدار- رییس دانشگاه علی افروس- رییس واحد همکاری  
بیشتر
اداره صنعت و معدن و تجارت 1397/8/15 1399/8/15 2 دزفول مهراب عبدالهی- رییس اداره علی افروس- رییس واحد    
بیشتر
اداره بهزیستی شهرستان دزفول 1393/7/15 1395/7/14 24 دزفول آقای سعید ایثاری-رئیس اداره بهزیستی شهرستان دزفول دکترناصر سراج خرمی-رئیس دانشگاله آزاد اسلامی واحد دزفول علمی و پژوهشی  
بیشتر
شهرداری شهرستان دزول 1393/6/31 1394/6/30 12 دزفول مهندس محمدرضا کرمی نژاد-شهردار شهرستان دزفول دکترناصر سراج خرمی-رئیس دانشگاله آزاد اسلامی واحد دزفول علمی و پژوهشی  
بیشتر
نیروی انتظامی شهرستان دزفول 1391/9/20 1392/9/19 12 دزفول سروانداریوش پاپی فرد-معاون اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان دزفول دکترحسن براتی-معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول علمی و پژوهشی  
بیشتر
شرکت شیر پگاه خوزستان 1390/9/20 1390/12/19 12 دزفول دکتر منصور شاکریان دکترناصر سراج خرمی علمی و پژوهشی  
بیشتر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران دزفول 1392/7/20 1395/7/19 60 دزفول علیرضا آلاله- رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای پسران دزفول دکترناصر سراج خرمی علمی و پژوهشی  
بیشتر
سازمان آب و برق استان خوزستان 1392/12/14 1395/12/13 36 دزفول مهندس محمدرضا شمسایی-رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان آب و برق استان خوزستان دکترناصر سراج خرمی علمی و پژوهشی